NN 134/2023 (8.11.2023.), Odluka o donošenju Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza

Ministarstvo zdravstva

1835

Na temelju članka 138. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, uz prethodno pribavljeno mišljenje predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, ministar zdravstva donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU MREŽE HITNE MEDICINE I SANITETSKOG PRIJEVOZA

I.

Donosi se Mreža hitne medicine i sanitetskog prijevoza.

II.

Mreža iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

Kadrovski normativ za sve timove hitne medicine i sanitetskog prijevoza određen je pravilnikom kojim se uređuju standardi i normativi u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza na svim razinama zdravstvene zaštite.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Mreža hitne medicine (»Narodne novine«, br. 49/16 i 67/17).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 510-03/23-01/13 Urbroj: 534-07-1-1/6-23-16 Zagreb, 20. listopada 2023.

Ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

MREŽA HITNE MEDICINE I SANITETSKIH PRIJEVOZA

 

Redni broj

Zavod za hitnu medicinu

Tim 1 – broj timova

Tim 2 – broj timova

Pripravnost

Medicinska prijavno-dojavna jednica – broj radnika

Hitni medicinski prijevoz – broj timova

Sanitetski prijevoz – broj timova

Prijavno-dojavna jedinica sanitetskog prijevoza – broj radnika

1.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Bjelovar

5

5

 

10 ms

1 Pripravnost

13

2

 

Ispostava Čazma

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Daruvar

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Garešnica

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Grubišno Polje

5

 

 

 

 

 

2.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Slavonski Brod

10

5

 

10 ms

1 Pripravnost

12

2

 

Ispostava Lužani

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Nova Gradiška

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Okučani

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Vrpolje

5

 

 

 

 

 

3.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Dubrovnik

10

 

 

10 ms

1 Pripravnost

22

4

 

Ispostava Blato na Korčuli

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Ćilipi

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Janjina/Trpanj/Kuna

 

5

1

 

 

 

 

Ispostava Korčula

5

 

1

 

 

 

 

Ispostava Metković

5

 

1

 

 

 

 

Ispostava Orebić

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Ploče

5

 

1

 

 

 

 

Ispostava Slano

 

5

 

 

 

 

 

Elafiti

 

 

1

 

 

 

 

Otok Lastovo

 

 

1

 

 

 

 

Otok Mljet

 

 

1

 

 

 

 

Ston

 

 

1

 

 

 

 

Vela Luka

 

 

1

 

 

 

 

Hitni zračni medicinski prijevoz

3

 

 

 

 

 

 

4.

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

 

Sjedište Heinzelova

75

20

 

10 dr+20 ms

5

52

6

 

Ispostava Centar

 

 

 

 

 

Ispostava Dubrava

 

 

 

 

 

Ispostava Gajnice

 

 

 

 

 

Ispostava Jarun

 

 

 

 

 

Ispostava Novi Zagreb

 

 

 

 

 

Ispostava Sesvete

 

 

 

 

 

Hitni zračni medicinski prijevoz

3

 

 

 

 

 

 

5.

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Pula

10

5

 

10 ms

1 Pripravnost

22

4

 

Ispostava Buzet

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Labin

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Pazin

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Poreč

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Rovinj

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Umag

5

5

 

 

 

 

6.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Karlovac

10

 

 

10 ms

1 Pripravnost

18

4

 

Ispostava Duga Resa

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Josipdol

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Ogulin

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Ozalj

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Slunj

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Vojnić

 

5

 

 

 

 

7.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Koprivnica

5

5

 

10 ms

1 Pripravnost

10

2

 

Ispostava Đurđevac

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Križevci

5

5

 

 

 

 

8.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Krapina

5

 

 

10 ms

1 Pripravnost

16

4

 

Ispostava Donja Stubica

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Klanjec

3

2

 

 

 

 

 

Ispostava Konjščina

3

2

 

 

 

 

 

Ispostava Marija Bistrica

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Pregrada

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Zabok

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Zlatar

5

 

 

 

 

 

9.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Gospić

5

5

 

10 ms

1 Pripravnost

14

2

 

Ispostava Brinje

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Karlobag

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Korenica

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Lovinac

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Novalja

5

 

1

 

 

 

 

Ispostava Otočac

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Senj

5

 

 

 

 

 

 

Donji Lapac

 

 

1

 

 

 

10.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Čakovec

10

 

 

10 ms

1 Pripravnost

9

2

 

Ispostava Kotoriba

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Mursko Središće

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Prelog

5

 

 

 

 

 

11.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Osijek

15

5

 

5 dr + 10 ms

1 Pripravnost

24

4

 

Ispostava Beli Manastir

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Donji Miholjac

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Đakovo

10

 

 

 

 

 

 

Ispostava Našice

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Valpovo

5

 

 

 

 

 

 

Hitni zračni medicinski prijevoz

3

 

 

 

 

 

 

12.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Požega

5

5

 

10 ms

1 Pripravnost

9

2

 

Ispostava Pakrac

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Pleternica

 

5

 

 

 

 

 

Poljana

 

 

1

 

 

 

13.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Rijeka

15

5

 

5 dr + 10 ms

1 Pripravnost

26

4

 

Ispostava Cres

 

5

1

 

 

 

 

Ispostava Crikvenica

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Čabar

 

5

1

 

 

 

 

Ispostava Delnice

5

 

1

 

 

 

 

Ispostava Krk

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Mali Lošinj

5

 

1

 

 

 

 

Ispostava Opatija

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Rab

5

 

1

 

 

 

 

Ispostava Vrbovsko

 

5

1

 

 

 

 

Hitni zračni medicinski prijevoz

5

 

 

 

 

 

 

14.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Sisak

10

5

 

10 ms

1 Pripravnost

20

4

 

Ispostava Dvor

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Glina

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Hrvatska Kostajnica

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Kutina

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Novska

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Petrinja

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Popovača

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Sunja

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Topusko

 

5

 

 

 

 

15.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Split

20

5

 

10 dr + 15 ms

1 Pripravnost

39

6

 

Ispostava Drvenik/Podaca

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Gornji Humac na Braču

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Hvar

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Imotski

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Jelsa na Hvaru

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Kaštel Stari

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Makarska

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Omiš

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Sinj

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Solin

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Supetar

5

 

1

 

 

 

 

Ispostava Šestanovac

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Trilj

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Trogir

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Vrgorac

5

 

 

 

 

 

 

Muć

 

 

1

 

 

 

 

Otok Šolta

 

 

1

 

 

 

 

Otok Vis

 

 

1

 

 

 

 

Vrlika

 

 

1

 

 

 

 

Hitni zračni medicinski prijevoz

5

 

 

 

 

 

 

16.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Šibenik

10

 

1

10 ms

1 Pripravnost

17

4

 

Ispostava Drniš

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Knin

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Primošten

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Skradin

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Tisno

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Vodice

5

 

 

 

 

 

17.

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Varaždin

10

5

 

10 ms

1 Pripravnost

16

4

 

Ispostava Ivanec

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Ludbreg

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Novi Marof

5

 

 

 

 

 

18.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Virovitica

5

5

 

10 ms

1 Pripravnost

11

2

 

Ispostava Orahovica

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Pitomača

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Slatina

5

5

 

 

 

 

 

Voćin

 

 

1

 

 

 

19.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Vinkovci

5

5

 

10 ms

1 Pripravnost

18

4

 

Ispostava Drenovci

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Ilok

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Otok

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Vukovar

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Županja

5

5

 

 

 

 

20.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Zadar

10

5

1

10 ms

1 Pripravnost

21

4

 

Ispostava Benkovac

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Biograd na Moru

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Gračac

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Nin

 

5

 

 

 

 

 

Ispostava Pag

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Posedarje

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Preko

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Starigrad Paklenica

 

5

 

 

 

 

 

Božava

 

 

1

 

 

 

 

Otok Ist

 

 

1

 

 

 

 

Otok Iž

 

 

1

 

 

 

 

Poličnik

 

 

1

 

 

 

 

Sali/Žman

 

 

1

 

 

 

 

Otok Silba

 

 

1

 

 

 

21.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

 

Sjedište Velika Gorica

10

5

 

15 ms

 

33

6

 

Ispostava Dugo Selo

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Ivanić Grad

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Jastrebarsko

5

5

 

 

 

 

 

Ispostava Samobor

10

 

 

 

 

 

 

Ispostava Sv. Ivan Zelina

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Vrbovec

5

 

 

 

 

 

 

Ispostava Zaprešić

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić