Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 16/2024 (9.2.2024.), Odluka o imenovanju Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

Hrvatski sabor

271

Na temelju članka 125. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 67/18. i 21/22.) Hrvatski sabor na sjednici 7. veljače 2024. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Imenuje se IVAN TURUDIĆ Glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske, s danom prestanka mandata dosadašnjoj Glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske.

Klasa: 021-04/24-07/6

Zagreb, 7. veljače 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić