Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 158/2023 (29.12.2023.), Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača koji su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije za 2024. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2506

Na temelju članka 46. stavka 7. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 138/21. i 83/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2023. donijela

UREDBU

O UDJELU U NETO ISPORUČENOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA KOJI SU OPSKRBLJIVAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE DUŽNI PREUZETI OD OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se udio izražen u postotku u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača električne energije koji su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije po reguliranoj otkupnoj cijeni za 2024. godinu.

Članak 2.

Opskrbljivači električne energije dužni su preuzeti od operatora tržišta električne energije 60 % u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača električne energije.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-03/23-03/103

Urbroj: 50301-05/31-23-3

Zagreb, 28. prosinca 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić