Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 131/2023 (3.11.2023.), Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2024. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1801

Na temelju članka 289. stavka 12. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 2023. donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za financiranje troškova stanovanja te iznos sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2024. godinu.

II.

Kriterij za financiranje troškova stanovanja jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu, sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave, je broj korisnika zajamčene minimalne naknade u 2022. godini i iznos isplaćenih sredstava za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

III.

Mjerilo za financiranje troškova stanovanja jedinicama lokalne samouprave iz točke II. ove Odluke je 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade u 2022. godini za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

IV.

Kriterij za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2022. godini.

V.

Mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 160,00 eura po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

VI.

Na temelju kriterija i mjerila iz točaka II., III., IV. i V. ove Odluke, jedinicama lokalne samouprave osiguravaju se troškovi stanovanja do iznosa iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke isplaćivat će se jedinicama lokalne samouprave mjesečno na temelju zahtjeva podnesenog u elektroničkom obliku koji se nalazi u Prilogu 2. i sastavni je dio ove Odluke.

Zahtjev za mjesečnu doznaku sredstava dostavlja se Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike najkasnije do 15. dana u mjesecu za idući mjesec.

VIII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke jedinica lokalne samouprave može koristiti isključivo za podmirenje troškova stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade.

IX.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, na poziciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Aktivnost A877007 – Troškovi stanovanja.

X.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-03/23-04/413

Urbroj: 50301-04/25-23-3

Zagreb, 2. studenoga 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

IZNOS TROŠKOVA STANOVANJA ZA POJEDINU JEDINCU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU

 

Rbr.

Županija

Rbr.

Tip JLS

Naziv JLS

Iznos sredstava za ogrjev korisnicima koji se griju na drva u 2024. godini

(EUR)

Ostali troškovi stanovanja u 2024. godini

(EUR)

Troškovi stanovanja ukupno u 2024. godini

(EUR)

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8=6+7

1.

ZAGREBAČKA

1.

Grad

Dugo Selo

6.080,00

0,00

6.080,00

2.

Grad

Ivanić-Grad

14.720,00

0,00

14.720,00

3.

Grad

Jastrebarsko

10.720,00

0,00

10.720,00

4.

Grad

Samobor

12.160,00

0,00

12.160,00

5.

Grad

Sveta Nedelja

3.520,00

0,00

3.520,00

6.

Grad

Sveti Ivan Zelina

8.960,00

0,00

8.960,00

7.

Grad

Velika Gorica

20.960,00

0,00

20.960,00

8.

Grad

Vrbovec

7.520,00

0,00

7.520,00

9.

Grad

Zaprešić

8.960,00

0,00

8.960,00

10.

Općina

Bedenica

480,00

0,00

480,00

11.

Općina

Bistra

2.880,00

0,00

2.880,00

12.

Općina

Brckovljani

3.360,00

0,00

3.360,00

13.

Općina

Brdovec

6.080,00

0,00

6.080,00

 

 

14.

Općina

Dubrava

4.960,00

0,00

4.960,00

15.

Općina

Dubravica

1.440,00

0,00

1.440,00

16.

Općina

Farkaševac

1.920,00

2.925,00

4.845,00

17.

Općina

Gradec

3.200,00

0,00

3.200,00

18.

Općina

Jakovlje

2.880,00

0,00

2.880,00

19.

Općina

Klinča Sela

2.560,00

0,00

2.560,00

20.

Općina

Kloštar Ivanić

5.210,00

0,00

5.210,00

21.

Općina

Krašić

3.200,00

0,00

3.200,00

22.

Općina

Kravarsko

2.560,00

0,00

2.560,00

23.

Općina

Križ

6.400,00

0,00

6.400,00

24.

Općina

Luka

160,00

0,00

160,00

25.

Općina

Marija Gorica

1.760,00

0,00

1.760,00

26.

Općina

Orle

3.520,00

0,00

3.520,00

27.

Općina

Pisarovina

4.800,00

0,00

4.800,00

28.

Općina

Pokupsko

3.200,00

0,00

3.200,00

29.

Općina

Preseka

1.280,00

3.912,00

5.192,00

30.

Općina

Pušća

1.280,00

0,00

1.280,00

31.

Općina

Rakovec

1.760,00

0,00

1.760,00

32.

Općina

Rugvica

4.960,00

0,00

4.960,00

33.

Općina

Stupnik

800,00

0,00

800,00

34.

Općina

Žumberak

1.440,00

4.944,00

6.384,00

2.

KRAPINSKO-ZAGORSKA

35.

Grad

Donja Stubica

1.920,00

0,00

1.920,00

36.

Grad

Klanjec

1.760,00

0,00

1.760,00

37.

Grad

Krapina

8.320,00

0,00

8.320,00

38.

Grad

Oroslavje

2.400,00

0,00

2.400,00

39.

Grad

Pregrada

6.880,00

0,00

6.880,00

40.

Grad

Zabok

1.440,00

0,00

1.440,00

41.

Grad

Zlatar

4.480,00

0,00

4.480,00

42.

Općina

Bedekovčina

2.880,00

0,00

2.880,00

43.

Općina

Budinščina

2.560,00

0,00

2.560,00

44.

Općina

Desinić

3.360,00

10.525,00

13.885,00

45.

Općina

Đurmanec

3.680,00

0,00

3.680,00

46.

Općina

Gornja Stubica

4.160,00

0,00

4.160,00

47.

Općina

Hrašćina

1.600,00

0,00

1.600,00

48.

Općina

Hum na Sutli

3.200,00

0,00

3.200,00

49.

Općina

Jesenje

2.080,00

0,00

2.080,00

50.

Općina

Konjščina

1.760,00

0,00

1.760,00

51.

Općina

Kraljevec na Sutli

800,00

0,00

800,00

52.

Općina

Krapinske Toplice

2.560,00

0,00

2.560,00

53.

Općina

Kumrovec

1.120,00

0,00

1.120,00

54.

Općina

Lobor

1.760,00

0,00

1.760,00

55.

Općina

Mače

1.760,00

0,00

1.760,00

56.

Općina

Marija Bistrica

3.840,00

0,00

3.840,00

57.

Općina

Mihovljan

2.400,00

0,00

2.400,00

58.

Općina

Novi Golubovec

320,00

0,00

320,00

59.

Općina

Petrovsko

4.320,00

0,00

4.320,00

60.

Općina

Radoboj

2.560,00

0,00

2.560,00

61.

Općina

Stubičke Toplice

1.280,00

0,00

1.280,00

62.

Općina

Sveti Križ Začretje

2.560,00

0,00

2.560,00

63.

Općina

Tuhelj

960,00

0,00

960,00

64.

Općina

Veliko Trgovišće

1.440,00

0,00

1.440,00

65.

Općina

Zagorska Sela

800,00

0,00

800,00

66.

Općina

Zlatar Bistrica

1.120,00

0,00

1.120,00

3.

SISAČKO-MOSLAVAČKA

67.

Grad

Glina

20.640,00

76.550,50

97.190,50

68.

Grad

Hrvatska Kostajnica

5.440,00

12.327,00

17.767,00

69.

Grad

Kutina

33.920,00

0,00

33.920,00

70.

Grad

Novska

17.600,00

0,00

17.600,00

71.

Grad

Petrinja

59.040,00

0,00

59.040,00

72.

Grad

Popovača

23.520,00

0,00

23.520,00

73.

Grad

Sisak

72.160,00

0,00

72.160,00

74.

Općina

Donji Kukuruzari

7.200,00

21.929,00

29.129,00

75.

Općina

Dvor

13.280,00

50.085,00

63.365,00

76.

Općina

Gvozd

22.720,00

77.492,50

100.212,50

77.

Općina

Hrvatska Dubica

7.840,00

24.213,00

32.053,00

78.

Općina

Jasenovac

2.080,00

9.739,00

11.819,00

79.

Općina

Lekenik

7.200,00

0,00

7.200,00

80.

Općina

Lipovljani

2.240,00

0,00

2.240,00

81.

Općina

Majur

3.360,00

9.209,00

12.569,00

82.

Općina

Martinska Ves

5.120,00

14.249,00

19.369,00

83.

Općina

Sunja

20.800,00

71.741,50

92.541,50

84.

Općina

Topusko

6.080,00

18.244,00

24.324,00

85.

Općina

Velika Ludina

3.840,00

0,00

3.840,00

4.

KARLOVAČKA

86.

Grad

Duga Resa

7.040,00

0,00

7.040,00

87.

Grad

Karlovac

92.000,00

0,00

92.000,00

88.

Grad

Ogulin

7.840,00

0,00

7.840,00

89.

Grad

Ozalj

3.520,00

0,00

3.520,00

90.

Grad

Slunj

8.800,00

36.014,00

44.814,00

91.

Općina

Barilović

3.840,00

0,00

3.840,00

92.

Općina

Bosiljevo

1.120,00

0,00

1.120,00

93.

Općina

Cetingrad

3.200,00

15.090,00

18.290,00

94.

Općina

Draganić

6.080,00

0,00

6.080,00

95.

Općina

Generalski Stol

2.880,00

7.908,00

10.788,00

96.

Općina

Josipdol

4.000,00

0,00

4.000,00

97.

Općina

Kamanje

160,00

0,00

160,00

98.

Općina

Krnjak

7.520,00

43.670,00

51.190,0

99.

Općina

Lasinja

2.240,00

0,00

2.240,00

100.

Općina

Netretić

3.840,00

0,00

3.840,00

101.

Općina

Plaški

6.240,00

36.204,00

42.444,00

102.

Općina

Rakovica

1.120,00

0,00

1.120,00

103.

Općina

Ribnik

320,00

863,00

1.183,00

104.

Općina

Saborsko

800,00

4.243,00

5.043,00

105.

Općina

Tounj

960,00

3.581,00

4.541,00

106.

Općina

Vojnić

11.520,00

42.865,00

54.385,00

107.

Općina

Žakanje

800,00

0,00

800,00

5.

LIČKO-SENJSKA

108.

Grad

Gospić

8.960,00

0,00

8.960,00

109.

Grad

Novalja

0,00

0,00

0,00

110.

Grad

Otočac

11.680,00

0,00

11.680,00

111.

Grad

Senj

2.720,00

0,00

2.720,00

112.

Općina

Brinje

2.880,00

8.931,00

11.811,00

113.

Općina

Donji Lapac

12.320,00

48.218,00

60.538,00

114.

Općina

Karlobag

320,00

0,00

320,00

115.

Općina

Lovinac

2.080,00

0,00

2.080,00

116.

Općina

Perušić

3.680,00

13.959,00

17.639,00

117.

Općina

Plitvička Jezera

5.280,00

0,00

5.280,00

118.

Općina

Udbina

4.320,00

13.583,00

17.903,00

119.

Općina

Vrhovine

2.720,00

5.544,00

8.264,00

6.

VARAŽDINSKA

120.

Grad

Ivanec

6.080,00

0,00

6.080,00

121.

Grad

Lepoglava

4.160,00

0,00

4.160,00

122.

Grad

Ludbreg

6.400,00

0,00

6.400,00

123.

Grad

Novi Marof

10.080,00

0,00

10.080,00

124.

Grad

Varaždin

15.040,00

0,00

15.040,00

125.

Grad

Varaždinske Toplice

5.760,00

0,00

5.760,00

126.

Općina

Bednja

5.120,00

0,00

5.120,00

127.

Općina

Beretinec

1.760,00

0,00

1.760,00

128.

Općina

Breznica

1.280,00

0,00

1.280,00

129.

Općina

Breznički Hum

1.120,00

0,00

1.120,00

130.

Općina

Cestica

2.880,00

0,00

2.880,00

131.

Općina

Donja Voća

3.360,00

9.696,00

13.056,00

132.

Općina

Gornji Kneginec

3.520,00

0,00

3.520,00

133.

Općina

Jalžabet

2.560,00

0,00

2.560,00

134.

Općina

Klenovnik

320,00

0,00

320,00

135.

Općina

Ljubešćica

2.240,00

0,00

2.240,00

136.

Općina

Mali Bukovec

2.080,00

0,00

2.080,00

137.

Općina

Martijanec

1.760,00

5.877,00

7.637,00

138.

Općina

Maruševec

2.400,00

0,00

2.400,00

139.

Općina

Petrijanec

1.920,00

0,00

1.920,00

140.

Općina

Sračinec

3.200,00

0,00

3.200,00

141.

Općina

Sveti Đurđ

3.520,00

0,00

3.520,00

142.

Općina

Sveti Ilija

2.880,00

0,00

2.880,00

143.

Općina

Trnovec Bartolovečki

2.720,00

0,00

2.720,00

144.

Općina

Veliki Bukovec

1.600,00

0,00

1.600,00

145.

Općina

Vidovec

1.280,00

0,00

1.280,00

146.

Općina

Vinica

2.720,00

0,00

2.720,00

147.

Općina

Visoko

800,00

0,00

800,00

7.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

148.

Grad

Đurđevac

8.000,00

0,00

8.000,00

149.

Grad

Koprivnica

13.760,00

0,00

13.760,00

150.

Grad

Križevci

12.800,00

0,00

12.800,00

151.

Općina

Drnje

480,00

0,00

480,00

152.

Općina

Đelekovec

800,00

0,00

800,00

153.

Općina

Ferdinandovac

1.600,00

2.762,00

4.362,00

154.

Općina

Gola

1.440,00

4.218,00

5.658,00

155.

Općina

Gornja Rijeka

2.720,00

5.687,00

8.407,00

156.

Općina

Hlebine

1.600,00

0,00

1.600,00

157.

Općina

Kalinovac

640,00

0,00

640,00

158.

Općina

Kalnik

960,00

0,00

960,00

159.

Općina

Kloštar Podravski

4.640,00

17.404,00

22.044,00

160.

Općina

Koprivnički Bregi

2.400,00

0,00

2.400,00

161.

Općina

Koprivnički Ivanec

800,00

0,00

800,00

162.

Općina

Legrad

3.040,00

9.463,00

12.503,00

163.

Općina

Molve

800,00

0,00

800,00

164.

Općina

Novigrad Podravski

3.200,00

0,00

3.200,00

165.

Općina

Novo Virje

1.120,00

3.268,00

4.388,00

166.

Općina

Peteranec

4.800,00

0,00

4.800,00

167.

Općina

Podravske Sesvete

1.600,00

0,00

1.600,00

168.

Općina

Rasinja

2.720,00

0,00

2.720,00

169.

Općina

Sokolovac

4.800,00

16.156,00

20.956,00

170.

Općina

Sveti Ivan Žabno

3.040,00

0,00

3.040,00

171.

Općina

Sveti Petar Orehovec

2.400,00

9.587,00

11.987,00

172.

Općina

Virje

4.000,00

0,00

4.000,00

8.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

173.

Grad

Bjelovar

29.760,00

0,00

29.760,00

174.

Grad

Čazma

8.960,00

0,00

8.960,00

175.

Grad

Daruvar

6.080,00

0,00

6.080,00

176.

Grad

Garešnica

25.120,00

0,00

25.120,00

177.

Grad

Grubišno Polje

9.920,00

38.209,00

48.129,00

178.

Općina

Berek

4.640,00

127,00

4.767,00

179.

Općina

Dežanovac

3.520,00

1.100,00

4.620,00

180.

Općina

Đulovac

13.760,00

7.468,00

21.228,00

181.

Općina

Hercegovac

2.400,00

0,00

2.400,00

182.

Općina

Ivanska

5.440,00

15.530,00

20.970,00

183.

Općina

Kapela

5.600,00

20.045,00

25.645,00

184.

Općina

Končanica

2.080,00

645,00

2.725,00

185.

Općina

Nova Rača

4.960,00

15.180,00

20.140,00

186.

Općina

Rovišće

5.280,00

21.788,00

27.068,00

187.

Općina

Severin

960,00

2.910,00

3.870,00

188.

Općina

Sirač

2.880,00

1.168,00

4.048,00

189.

Općina

Šandrovac

4.160,00

16.206,00

20.366,00

190.

Općina

Štefanje

4.480,00

22.925,00

27.405,00

191.

Općina

Velika Pisanica

1.280,00

5.368,00

6.648,00

192.

Općina

Velika Trnovitica

2.240,00

6.438,00

8.678,00

193.

Općina

Veliki Grđevac

6.240,00

18.481,00

24.721,00

194.

Općina

Veliko Trojstvo

5.440,00

16.253,00

21.693,00

195.

Općina

Zrinski Topolovac

2.080,00

7.363,00

9.443,00

9.

PRIMORSKO-GORANSKA

196.

Grad

Bakar

3.520,00

0,00

3.520,00

197.

Grad

Cres

320,00

0,00

320,00

198.

Grad

Crikvenica

2.720,00

0,00

2.720,00

199.

Grad

Čabar

3.040,00

0,00

3.040,00

200.

Grad

Delnice

6.880,00

0,00

6.880,00

201.

Grad

Kastav

1.920,00

0,00

1.920,00

202.

Grad

Kraljevica

640,00

0,00

640,00

203.

Grad

Krk

800,00

0,00

800,00

204.

Grad

Mali Lošinj

960,00

0,00

960,00

205.

Grad

Novi Vinodolski

1.760,00

0,00

1.760,00

206.

Grad

Opatija

4.160,00

0,00

4.160,00

207.

Grad

Rab

1.440,00

0,00

1.440,00

208.

Grad

Rijeka

68.000,00

0,00

68.000,00

209.

Grad

Vrbovsko

5.920,00

0,00

5.920,00

210.

Općina

Baška

160,00

0,00

160,00

211.

Općina

Brod Moravice

3.200,00

0,00

3.200,00

212.

Općina

Čavle

1.120,00

0,00

1.120,00

213.

Općina

Dobrinj

160,00

0,00

160,00

214.

Općina

Fužine

960,00

0,00

960,00

215.

Općina

Jelenje

640,00

0,00

640,00

216.

Općina

Klana

0,00

0,00

0,00

217.

Općina

Kostrena

800,00

0,00

800,00

218.

Općina

Lokve

320,00

0,00

320,00

219.

Općina

Lopar

0,00

0,00

0,00

220.

Općina

Lovran

1.440,00

0,00

1.440,00

221.

Općina

Malinska – Dubašnica

480,00

0,00

480,00

222.

Općina

Matulji

3.360,00

0,00

3.360,00

223.

Općina

Mošćenička Draga

480,00

0,00

480,00

224.

Općina

Mrkopalj

320,00

0,00

320,00

225.

Općina

Omišalj

2.400,00

0,00

2.400,00

226.

Općina

Punat

640,00

0,00

640,00

227.

Općina

Ravna Gora

960,00

0,00

960,00

228.

Općina

Skrad

480,00

0,00

480,00

229.

Općina

Vinodolska općina

0,00

0,00

0,00

230.

Općina

Viškovo

2.240,00

0,00

2.240,00

231.

Općina

Vrbnik

0,00

0,00

0,00

10.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

232.

Grad

Orahovica

4.480,00

0,00

4.480,00

233.

Grad

Slatina

29.120,00

0,00

29.120,00

234.

Grad

Virovitica

20.800,00

0,00

20.800,00

235.

Općina

Crnac

2.880,00

10.311,00

13.191,00

236.

Općina

Čačinci

5.120,00

18.575,00

23.695,00

237.

Općina

Čađavica

8.160,00

37.294,00

45.454,00

238.

Općina

Gradina

11.040,00

40.843,00

51.883,00

239.

Općina

Lukač

5.600,00

15.390,00

20.990,00

240.

Općina

Mikleuš

4.000,0

13.754,00

17.754,00

241.

Općina

Nova Bukovica

3.040,00

10.295,00

13.335,00

242.

Općina

Pitomača

12.960,00

0,00

12.960,00

243.

Općina

Sopje

9.280,00

40.217,00

49.497,00

244.

Općina

Suhopolje

16.320,00

72.027,50

88.347,50

245.

Općina

Špišić Bukovica

6.080,00

18.095,00

24.175,00

246.

Općina

Voćin

9.120,00

49.923,00

59.043,00

247.

Općina

Zdenci

2.560,00

10.383,00

12.943,00

11.

POŽEŠKO-SLAVONSKA

248.

Grad

Kutjevo

5.600,00

0,00

5.600,00

249.

Grad

Lipik

15.360,00

0,00

15.360,00

250.

Grad

Pakrac

20.000,00

0,00

20.000,00

251.

Grad

Pleternica

9.280,00

0,00

9.280,00

252.

Grad

Požega

14.400,00

0,00

14.400,00

253.

Općina

Brestovac

4.480,00

13.541,00

18.021,00

254.

Općina

Čaglin

5.440,00

14.974,00

20.414,00

255.

Općina

Jakšić

1.760,00

0,00

1.760,00

256.

Općina

Kaptol

3.680,00

10.644,00

14.324,00

257.

Općina

Velika

5.120,00

0,00

5.120,00

12.

BRODSKO-POSAVSKA

258.

Grad

Nova Gradiška

23.680,00

0,00

23.680,00

259.

Grad

Slavonski Brod

97.280,00

0,00

97.280,00

260.

Općina

Bebrina

3.520,00

10.398,00

13.918,00

261.

Općina

Brodski Stupnik

2.240,00

0,00

2.240,00

262.

Općina

Bukovlje

2.560,00

0,00

2.560,00

263.

Općina

Cernik

4.320,00

8.823,00

13.143,00

264.

Općina

Davor

1.120,00

2.906,00

4.026,00

265.

Općina

Donji Andrijevci

3.520,00

0,00

3.520,00

266.

Općina

Dragalić

4.160,00

2.297,00

6.457,00

267.

Općina

Garčin

3.680,00

0,00

3.680,00

268.

Općina

Gornja Vrba

1.280,00

0,00

1.280,00

269.

Općina

Gornji Bogićevci

9.760,00

9.450,00

19.210,00

270.

Općina

Gundinci

320,00

9.642,00

9.962,00

271.

Općina

Klakar

960,00

0,00

960,00

272.

Općina

Nova Kapela

4.960,00

11.602,00

16.562,00

273.

Općina

Okučani

24.000,00

19.672,00

43.672,00

274.

Općina

Oprisavci

640,00

0,00

640,00

275.

Općina

Oriovac

6.080,00

0,00

6.080,00

276.

Općina

Podcrkavlje

2.240,00

0,00

2.240,00

277.

Općina

Rešetari

4.320,00

9.069,00

13.389,00

278.

Općina

Sibinj

6.080,00

0,00

6.080,00

279.

Općina

Sikirevci

1.280,00

3.273,00

4.553,00

280.

Općina

Slavonski Šamac

2.400,00

7.146,00

9.546,00

281.

Općina

Stara Gradiška

4.160,00

5.142,00

9.302,00

282.

Općina

Staro Petrovo Selo

9.120,00

10.030,00

19.150,00

283.

Općina

Velika Kopanica

1.920,00

4.527,00

6.447,00

284.

Općina

Vrbje

4.480,00

7.955,00

12.435,00

285.

Općina

Vrpolje

2.080,00

0,00

2.080,00

13.

ZADARSKA

286.

Grad

Benkovac

16.480,00

0,00

16.480,00

287.

Grad

Biograd na Moru

3.840,00

0,00

3.840,00

288.

Grad

Nin

1.120,00

0,00

1.120,00

289.

Grad

Obrovac

15.520,00

0,00

15.520,00

290.

Grad

Pag

800,00

0,00

800,00

291.

Grad

Zadar

37.920,00

0,00

37.920,00

292.

Općina

Bibinje

1.920,00

0,00

1.920,00

293.

Općina

Galovac

480,00

0,00

480,00

294.

Općina

Gračac

13.280,00

55.038,00

68.318,00

295.

Općina

Jasenice

1.120,00

0,00

1.120,00

296.

Općina

Kali

320,00

0,00

320,00

297.

Općina

Kolan

160,00

0,00

160,00

298.

Općina

Kukljica

160,00

0,00

160,00

299.

Općina

Lišane Ostrovičke

1.120,00

3.272,00

4.392,00

300.

Općina

Novigrad

640,00

0,00

640,00

301.

Općina

Pakoštane

2.560,00

0,00

2.560,00

302.

Općina

Pašman

960,00

0,00

960,00

303.

Općina

Polača

160,00

0,00

160,00

304.

Općina

Poličnik

2.560,00

0,00

2.560,00

305.

Općina

Posedarje

1.440,00

0,00

1.440,00

306.

Općina

Povljana

0,00

0,00

0,00

307.

Općina

Preko

960,00

0,00

960,00

308.

Općina

Privlaka

320,00

0,00

320,00

309.

Općina

Ražanac

1.760,00

0,00

1.760,00

310.

Općina

Sali

320,00

0,00

320,00

311.

Općina

Stankovci

1.280,00

0,00

1.280,00

312.

Općina

Starigrad

320,00

0,00

320,00

313.

Općina

Sukošan

1.600,00

0,00

1.600,00

314.

Općina

Sveti Filip i Jakov

1.600,00

0,00

1.600,00

315.

Općina

Škabrnja

640,00

0,00

640,00

316.

Općina

Tkon

0,00

0,00

0,00

317.

Općina

Vir

640,00

0,00

640,00

318.

Općina

Vrsi

640,00

0,00

640,00

319.

Općina

Zemunik Donji

800,00

0,00

800,00

14.

OSJEČKO-BARANJSKA

320.

Grad

Beli Manastir

32.960,00

0,00

32.960,00

321.

Grad

Belišće

21.920,00

0,00

21.920,00

322.

Grad

Donji Miholjac

16.640,00

0,00

16.640,00

323.

Grad

Đakovo

29.440,00

0,00

29.440,00

324.

Grad

Našice

24.000,00

0,00

24.000,00

325.

Grad

Osijek

51.200,00

0,00

51.200,00

326.

Grad

Valpovo

15.200,00

0,00

15.200,00

327.

Općina

Antunovac

1.600,00

0,00

1.600,00

328.

Općina

Bilje

5.920,00

0,00

5.920,00

329.

Općina

Bizovac

8.960,00

0,00

8.960,00

330.

Općina

Čeminac

4.960,00

0,00

4.960,00

331.

Općina

Čepin

7.520,00

0,00

7.520,00

332.

Općina

Darda

28.160,00

109.076,50

137.236,50

333.

Općina

Donja Motičina

2.240,00

7.693,00

9.933,00

334.

Općina

Draž

9.280,00

38.252,00

47.532,00

335.

Općina

Drenje

5.120,00

24.792,00

29.912,00

336.

Općina

Đurđenovac

12.640,00

58.435,00

71.075,00

337.

Općina

Erdut

14.880,00

52.076,00

66.956,00

338.

Općina

Ernestinovo

1.120,00

0,00

1.120,00

339.

Općina

Feričanci

4.480,00

0,00

4.480,00

340.

Općina

Gorjani

960,00

5.315,00

6.275,00

 

 

341.

Općina

Jagodnjak

16.960,00

67.898,00

84.858,00

342.

Općina

Kneževi Vinogradi

15.040,00

50.282,00

65.322,00

343.

Općina

Koška

8.480,00

38.610,00

47.090,00

344.

Općina

Levanjska Varoš

6.400,00

18.360,00

24.760,00

345.

Općina

Magadenovac

4.480,00

12.848,00

17.328,00

346.

Općina

Marijanci

3.840,00

12.862,00

16.702,00

347.

Općina

Petlovac

10.880,00

36.504,00

47.384,00

348.

Općina

Petrijevci

5.120,00

0,00

5.120,00

349.

Općina

Podgorač

14.080,00

68.730,00

82.810,00

350.

Općina

Podravska Moslavina

2.240,00

5.712,00

7.952,00

351.

Općina

Popovac

7.200,00

23.225,00

30.425,00

352.

Općina

Punitovci

3.040,00

8.707,00

11.747,00

353.

Općina

Satnica Đakovačka

2.400,00

8.851,00

11.251,00

354.

Općina

Semeljci

11.040,00

35.744,00

46.784,00

355.

Općina

Strizivojna

4.000,00

16.029,00

20.029,00

356.

Općina

Šodolovci

2.720,00

10.330,00

13.050,00

357.

Općina

Trnava

3.840,00

12.674,00

16.514,00

358.

Općina

Viljevo

5.760,00

37.289,00

43.049,00

359.

Općina

Viškovci

2.560,00

5.633,00

8.193,00

360.

Općina

Vladislavci

2.880,00

8.416,00

11.296,00

361.

Općina

Vuka

960,00

0,00

960,00

15.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

362.

Grad

Dubrovnik

7.200,00

0,00

7.200,00

363.

Grad

Korčula

320,00

0,00

320,00

364.

Grad

Metković

23.360,00

0,00

23.360,00

365.

Grad

Opuzen

3.200,00

0,00

3.200,00

366.

Grad

Ploče

9.440,00

0,00

9.440,00

367.

Općina

Blato

0,00

0,00

0,00

368.

Općina

Dubrovačko primorje

960,00

0,00

960,00

369.

Općina

Janjina

480,00

0,00

480,00

370.

Općina

Konavle

2.080,00

0,00

2.080,00

371.

Općina

Kula Norinska

2.240,00

0,00

2.240,00

372.

Općina

Lastovo

160,00

0,00

160,00

373.

Općina

Lumbarda

0,00

0,00

0,00

374.

Općina

Mljet

160,00

0,00

160,00

375.

Općina

Orebić

480,00

0,00

480,00

376.

Općina

Pojezerje

480,00

1.285,00

1.765,00

377.

Općina

Slivno

2.080,00

0,00

2.080,00

378.

Općina

Smokvica

0,00

0,00

0,00

379.

Općina

Ston

800,00

0,00

800,00

380.

Općina

Trpanj

320,00

0,00

320,00

381.

Općina

Vela Luka

0,00

0,00

0,00

382.

Općina

Zažablje

960,00

3.789,00

4.749,00

383.

Općina

Župa dubrovačka

1.280,00

0,00

1.280,00

16.

ŠIBENSKO-KNINSKA

384.

Grad

Drniš

24.960,00

0,00

24.960,00

385.

Grad

Knin

81.440,00

0,00

81.440,00

386.

Grad

Skradin

4.000,00

14.155,00

18.155,00

387.

Grad

Šibenik

37.920,00

0,00

37.920,00

388.

Grad

Vodice

4.640,00

0,00

4.640,00

389.

Općina

Bilice

1.600,00

0,00

1.600,00

390.

Općina

Biskupija

11.040,00

40.915,00

51.955,00

391.

Općina

Civljane

3.680,00

11.403,00

15.083,00

392.

Općina

Ervenik

10.720,00

38.930,00

49.650,00

393.

Općina

Kijevo

640,00

1.666,00

2.306,00

394.

Općina

Kistanje

48.800,00

205.463,50

254.263,50

395.

Općina

Murter – Kornati

1.280,00

0,00

1.280,00

396.

Općina

Pirovac

640,00

0,00

640,00

397.

Općina

Primošten

1.280,00

0,00

1.280,00

398.

Općina

Promina

2.080,00

0,00

2.080,00

399.

Općina

Rogoznica

1.760,00

0,00

1.760,00

400.

Općina

Ružić

5.920,00

18.196,00

24.116,00

401.

Općina

Tisno

2.080,00

0,00

2.080,00

402.

Općina

Tribunj

1.280,00

0,00

1.280,00

403.

Općina

Unešić

4.000,00

13.289,00

17.289,00

17.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

404.

Grad

Ilok

11.840,00

0,00

11.840,00

405.

Grad

Otok

5.600,00

18.765,00

24.365,00

406.

Grad

Vinkovci

36.000,00

0,00

36.000,00

407.

Grad

Vukovar

32.800,00

0,00

32.800,00

408.

Grad

Županja

11.040,00

0,00

11.040,00

409.

Općina

Andrijaševci

3.040,00

0,00

3.040,00

410.

Općina

Babina Greda

4.480,00

113.670,50

118.150,50

411.

Općina

Bogdanovci

2.880,00

10.805,00

13.685,00

412.

Općina

Borovo

6.240,00

16.172,00

22.412,00

413.

Općina

Bošnjaci

7.040,00

158.609,50

165.649,50

414.

Općina

Cerna

3.680,00

0,00

3.680,00

415.

Općina

Drenovci

13.440,00

335.804,50

349.244,50

416.

Općina

Gradište

3.200,00

89.487,50

92.687,50

417.

Općina

Gunja

12.960,00

326.369,50

339.329,50

418.

Općina

Ivankovo

6.240,00

0,00

6.240,00

419.

Općina

Jarmina

1.600,00

0,00

1.600,00

420.

Općina

Lovas

2.080,00

0,00

2.080,00

421.

Općina

Markušica

6.560,00

23.312,00

29.872,00

422.

Općina

Negoslavci

1.760,00

6.395,00

8.155,00

423.

Općina

Nijemci

7.040,00

23.025,00

30.065,00

424.

Općina

Nuštar

4.320,00

0,00

4.320,00

425.

Općina

Privlaka

2.400,00

10.395,00

12.795,00

426.

Općina

Stari Jankovci

10.240,00

44.714,00

54.954,00

427.

Općina

Stari Mikanovci

2.560,00

0,00

2.560,00

428.

Općina

Štitar

2.560,00

67.922,00

70.482,00

429.

Općina

Tompojevci

2.720,00

5.720,00

8.440,00

430.

Općina

Tordinci

2.400,00

0,00

2.400,00

431.

Općina

Tovarnik

4.640,00

0,00

4.640,00

432.

Općina

Trpinja

12.000,00

44.079,00

56.079,00

433.

Općina

Vođinci

1.280,00

0,00

1.280,00

434.

Općina

Vrbanja

6.720,00

133.742,50

140.462,50

18.

SPLITSKO-DALMATINSKA

435.

Grad

Hvar

2.720,00

0,00

2.720,00

436.

Grad

Imotski

6.400,00

0,00

6.400,00

437.

Grad

Kaštela

25.760,00

0,00

25.760,00

438.

Grad

Komiža

1.280,00

0,00

1.280,00

439.

Grad

Makarska

2.560,00

0,00

2.560,00

440.

Grad

Omiš

10.400,00

0,00

10.400,00

441.

Grad

Sinj

17.120,00

0,00

17.120,00

442.

Grad

Solin

12.320,00

0,00

12.320,00

443.

Grad

Split

125.280,00

0,00

125.280,00

444.

Grad

Stari Grad

960,00

0,00

960,00

445.

Grad

Supetar

1.120,00

0,00

1.120,00

446.

Grad

Trilj

6.400,00

0,00

6.400,00

447.

Grad

Trogir

10.720,00

0,00

10.720,00

448.

Grad

Vis

2.400,00

0,00

2.400,00

449.

Grad

Vrgorac

13.280,00

0,00

13.280,00

450.

Grad

Vrlika

2.400,00

0,00

2.400,00

451.

Općina

Baška Voda

160,00

0,00

160,00

452.

Općina

Bol

0,00

0,00

0,00

453.

Općina

Brela

320,00

0,00

320,00

454.

Općina

Cista Provo

3.680,00

13.191,00

16.871,00

455.

Općina

Dicmo

1.280,00

0,00

1.280,00

456.

Općina

Dugi Rat

0,00

0,00

0,00

457.

Općina

Dugopolje

0,00

0,00

0,00

458.

Općina

Gradac

160,00

0,00

160,00

 

 

459.

Općina

Hrvace

1.120,00

0,00

1.120,00

460.

Općina

Jelsa

1.280,00

0,00

1.280,00

461.

Općina

Klis

5.600,00

0,00

5.600,00

462.

Općina

Lećevica

960,00

5.646,00

6.606,00

463.

Općina

Lokvičići

1.440,00

5.383,00

6.823,00

464.

Općina

Lovreć

2.560,00

10.249,00

12.809,00

465.

Općina

Marina

5.440,00

0,00

5.440,00

466.

Općina

Milna

320,00

0,00

320,00

467.

Općina

Muć

5.440,00

0,00

5.440,00

468.

Općina

Nerežišća

320,00

0,00

320,00

469.

Općina

Okrug

1.760,00

0,00

1.760,00

470.

Općina

Otok

3.040,00

0,00

3.040,00

471.

Općina

Podbablje

5.920,00

21.308,00

27.228,00

472.

Općina

Podgora

0,00

0,00

0,00

473.

Općina

Podstrana

4.480,00

0,00

4.480,00

474.

Općina

Postira

480,00

0,00

480,00

475.

Općina

Prgomet

0,00

4.701,00

4.701,00

476.

Općina

Primorski Dolac

480,00

0,00

480,00

477.

Općina

Proložac

4.960,00

19.793,00

24.753,00

478.

Općina

Pučišća

800,00

0,00

800,00

479.

Općina

Runovići

2.560,00

11.703,00

14.263,00

480.

Općina

Seget

4.640,00

0,00

4.640,00

481.

Općina

Selca

480,00

0,00

480,00

482.

Općina

Sućuraj

640,00

0,00

640,00

483.

Općina

Sutivan

0,00

0,00

0,00

484.

Općina

Šestanovac

1.920,00

6.386,00

8.306,00

485.

Općina

Šolta

800,00

0,00

800,00

486.

Općina

Tučepi

480,00

0,00

480,00

487.

Općina

Zadvarje

0,00

0,00

0,00

488.

Općina

Zagvozd

2.720,00

9.113,00

11.833,00

489.

Općina

Zmijavci

1.600,00

0,00

1.600,00

19.

ISTARSKA

490.

Grad

Buje – Buie

3.840,00

0,00

3.840,00

491.

Grad

Buzet

960,00

0,00

960,00

492.

Grad

Labin

4.960,00

0,00

4.960,00

493.

Grad

Novigrad – Cittanova

1.600,00

0,00

1.600,00

494.

Grad

Pazin

2.720,00

0,00

2.720,00

495.

Grad

Poreč – Parenzo

8.000,00

0,00

8.000,00

496.

Grad

Pula – Pola

44.480,00

0,00

44.480,00

497.

Grad

Rovinj – Rovigno

4.800,00

0,00

4.800,00

498.

Grad

Umag – Umago

7.840,00

0,00

7.840,00

499.

Grad

Vodnjan – Dignano

4.800,00

0,00

4.800,00

500.

Općina

Bale – Valle

160,00

0,00

160,00

501.

Općina

Barban

320,00

0,00

320,00

502.

Općina

Brtonigla – Verteneglio

480,00

0,00

480,00

503.

Općina

Cerovlje

160,00

0,00

160,00

504.

Općina

Fažana – Fasana

1.440,00

0,00

1.440,00

505.

Općina

Funtana – Fontane

480,00

0,00

480,00

506.

Općina

Gračišće

320,00

0,00

320,00

507.

Općina

Grožnjan – Grisignana

0,00

0,00

0,00

 

 

508.

Općina

Kanfanar

160,00

0,00

160,00

509.

Općina

Karojba

320,00

0,00

320,00

510.

Općina

Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica

160,00

0,00

160,00

511.

Općina

Kršan

1.760,00

0,00

1.760,00

512.

Općina

Lanišće

480,00

0,00

480,00

513.

Općina

Ližnjan – Lisignano

2.400,00

0,00

2.400,00

514.

Općina

Lupoglav

160,00

0,00

160,00

515.

Općina

Marčana

1.440,00

0,00

1.440,00

516.

Općina

Medulin

1.120,00

0,00

1.120,00

517.

Općina

Motovun – Montona

160,00

0,00

160,00

518.

Općina

Oprtalj – Portole

160,00

0,00

160,00

519.

Općina

Pićan

160,00

0,00

160,00

520.

Općina

Raša

1.920,00

0,00

1.920,00

521.

Općina

Sveta Nedelja

640,00

0,00

640,00

522.

Općina

Sveti Lovreč

0,00

0,00

0,00

523.

Općina

Sveti Petar u Šumi

0,00

0,00

0,00

524.

Općina

Svetvinčenat

640,00

0,00

640,00

525.

Općina

Tar-Vabriga – Torre Abrega

160,00

0,00

160,00

526.

Općina

Tinjan

320,00

0,00

320,00

527.

Općina

Višnjan – Visignano

1.760,00

0,00

1.760,00

528.

Općina

Vižinada – Visinada

320,00

0,00

320,00

529.

Općina

Vrsar – Orsera

960,00

0,00

960,00

530.

Općina

Žminj

480,00

0,00

480,00

20.

MEĐIMURSKA

531.

Grad

Čakovec

35.680,00

0,00

35.680,00

532.

Grad

Mursko Središće

6.560,00

0,00

6.560,00

533.

Grad

Prelog

2.560,00

0,00

2.560,00

534.

Općina

Belica

1.440,00

0,00

1.440,00

535.

Općina

Dekanovec

0,00

0,00

0,00

536.

Općina

Domašinec

2.560,00

0,00

2.560,00

537.

Općina

Donja Dubrava

1.440,00

0,00

1.440,00

538.

Općina

Donji Kraljevec

1.760,00

0,00

1.760,00

539.

Općina

Donji Vidovec

1.280,00

0,00

1.280,00

540.

Općina

Goričan

2.560,00

0,00

2.560,00

541.

Općina

Gornji Mihaljevec

160,00

0,00

160,00

542.

Općina

Kotoriba

6.560,00

0,00

6.560,00

543.

Općina

Mala Subotica

13.600,00

0,00

13.600,00

544.

Općina

Nedelišće

30.240,00

0,00

30.240,00

545.

Općina

Orehovica

9.280,00

0,00

9.280,00

546.

Općina

Podturen

4.640,00

0,00

4.640,00

547.

Općina

Pribislavec

19.200,00

0,00

19.200,00

548.

Općina

Selnica

2.240,00

0,00

2.240,00

549.

Općina

Strahoninec

960,00

0,00

960,00

550.

Općina

Sveta Marija

800,00

0,00

800,00

551.

Općina

Sveti Juraj na Bregu

1.920,00

0,00

1.920,00

552.

Općina

Sveti Martin na Muri

1.440,00

0,00

1.440,00

553.

Općina

Šenkovec

480,00

0,00

480,00

554.

Općina

Štrigova

3.040,00

0,00

3.040,00

555.

Općina

Vratišinec

800,00

0,00

800,00

21.

GRAD ZAGREB

556.

Grad

Zagreb

128.480,00

0,00

128.480,00

 

UKUPNO

3.520.090,00

4.206.485,00

7.726.575,00

 

 

 

PRILOG 2.

NAZIV JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE:

__________________________________________________

Ime i prezime kontakt osobe:

Broj telefona i e-adresa:

ZAHTJEV ZA DOZNAKU SREDSTAVA ZA TROŠKOVE STANOVANJA ZA _______________ 2024.

 

OPIS

Iznos sredstava za isplatu

Iznos sredstava za ogrjev korisnicima ZMN koji se griju na drva

 

Ostali troškovi stanovanja

 

UKUPNO

 

 

 

Mjesto i datum:

Ime i prezime:

__________________

(potpis i pečat)

 

 

 

Copyright © Ante Borić