Zakon o posebnom porezu na naftne derivate

NN 55/00, 101/00, 27/01, 107/01123/03, 57/06, 83/09

Uživajte....

Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 3.

(1) Pod naftnim derivatima u smislu ovoga Zakona razumijevaju se:

3. eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom,

IV. POREZNA OSNOVICA I VISINA POREZA

Članak 5.

(1) Posebni porez na naftne derivate iz članka 3. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona plaća se po litri derivata pri temperaturi +15 stupnjeva C, i to:

4. eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom 0,00 kuna

 

Prijelazne i završne odredbe iz Zakona o trošarinama 83/09

Članak 77.

(1) Korisnici prava na potrošnju plinskog ulja iz članka 70. stavka 9. ovoga Zakona za namjene u poljoprivredi su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, a koji su definirani sukladno posebnim propisima.

(2) Korisnici prava na potrošnju plinskog ulja iz članka 70. stavka 9. ovoga Zakona za namjene u ribarstvu su:

1. fizičke i pravne osobe koje posjeduju povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru – za ulov ribe,

2. fizičke i pravne osobe koje posjeduju povlasticu za gospodarski ribolov i/ili povlasticu za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama, sukladno posebnom propisu o morskom ribarstvu, ili povlasticu za akvakulturu sukladno posebnom propisu o slatkovodnom ribarstvu.

(3) Korisnici prava na godišnju količinu potrošnje plinskog ulja iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ostvaruju to pravo prema posebnim propisima, temeljem odobrenja i kartice goriva izdane od strane nadležnog tijela za poslove poljoprivrede i ribarstva.

(4) Korisnici iz stavka 1. i 2. ovoga članka, plinsko ulje koriste za pogon poljoprivrednih strojeva poljoprivrednih gospodarstava i za rad pogonskih i pomoćnih motora ribarskih plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov na moru te za rad pogonskih i pomoćnih motora plovila i strojeva u akvakulturi.

(5) Trošarinski obveznici te druge pravne ili fizičke osobe koje prodaju plinsko ulje iz članka 70. stavka 9. ovoga Zakona korisnicima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, dužne su ispuniti uvjete za elektroničku razmjenu podataka iz centralne baze podataka o korisnicima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, te prodaju plinskog ulja iz članka 70. stavka 9. vršiti samo uz predočenje kartice goriva.

(6) Ministar financija, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove poljoprivrede i ribarstva, pravilnikom propisuje sadržaj, oblik, način korištenja kartice goriva kao i način korištenja i kontrolu potrošnje plinskog ulja iz članka 70. stavka 9. ovoga Zakona.

 

 

Copyright © Ante Borić