Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 150/2023 (15.12.2023.), Pravilnik o numeraciji linija u javnom linijskom pomorskom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2173

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, broj: 19/22) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O NUMERACIJI LINIJA U JAVNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način numeracije linija u javnom linijskom pomorskom prometu.

Označavanje trajektnih i brodskih linija u domaćem javnom linijskom pomorskom prometu s obvezom javne usluge

Članak 2.

(1) Trajektne i brodske linije u domaćem javnom linijskom pomorskom prometu s obvezom javne usluge označavaju se troznamenkastim rednim brojem.

(2) Prvi broj rednog broja iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema geografskom okružju na način da pulsko okruženje počinje sa 1, riječko okruženje počinje sa 3, zadarsko okruženje počinje sa 4, šibensko okruženje počinje sa 5, splitsko okruženje počinje sa 6, a dubrovačko okruženje počinje sa 8.

(3) Drugi i treći broj rednog broja su kontrolni brojevi koje utvrđuje tijelo koje uspostavlja liniju, vodeći računa o povijesnoj tradiciji označavanja linija u linijskom prometu.

Označavanje brzobrodskih linija u domaćem javnom linijskom pomorskom prometu s obvezom javne usluge

Članak 3.

(1) Brzobrodske linije u domaćem javnom linijskom pomorskom prometu s obvezom javne usluge označavaju se četveroznamenkastim rednim brojem, s time da je prvi broj 9.

(2) Drugi broj rednog broja iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema geografskom okružju na način da pulsko okruženje počinje sa 1, riječko okruženje počinje sa 3, zadarsko okruženje počinje sa 4, šibensko okruženje počinje sa 5, splitsko okruženje počinje sa 6, a dubrovačko okruženje počinje sa 8.

(3) Treći i četvrti broj rednog broja su kontrolni brojevi koje utvrđuje tijelo koje uspostavlja liniju, vodeći računa o povijesnoj tradiciji označavanja linija u linijskom prometu.

Označavanje linija u javnom linijskom pomorskom prometu bez obveze javne usluge

Članak 4.

(1) Linije u domaćem javnom linijskom pomorskom prometu bez obveze javne usluge označavaju se troznamenkastim rednim brojem.

(2) Prvi broj rednog broja iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema geografskom okružju na način da pulsko okruženje počinje sa 1, riječko okruženje počinje sa 3, zadarsko okruženje počinje sa 4, šibensko okruženje počinje sa 5, splitsko okruženje počinje sa 6, a dubrovačko okruženje počinje sa 8.

(3) Drugi i treći broj rednog broja su kontrolni brojevi koje utvrđuje Agencija za obalni linijski pomorski promet.

Označavanje linija u javnom linijskom pomorskom prometu bez obveze javne usluge koje tiču luke izvan Republike Hrvatske

Članak 5.

Linije u javnom linijskom pomorskom prometu bez obveze javne usluge koje tiču luke izvan Republike Hrvatske označavaju se dvoznamenkastim brojem koji utvrđuje Agencija za obalni linijski pomorski promet, vodeći računa o povijesnoj tradiciji označavanja linija u linijskom prometu.

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/47

Urbroj: 530-03-23-1

Zagreb, 30. studenoga 2023.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić