NN 33/2024 (20.3.2024.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024.

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

525

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2024. DO 30. RUJNA 2024.

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. (»Narodne novine«, broj 51/23).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2024. godine.

Klasa: 391-35/24-01/3 Urbroj: 371-04-24-2 Zagreb, 19. ožujka 2024.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća mr. sc. Željko Vrban, v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

 

Energetski subjekt:

Zajamčeni opskrbljivač HEP-PLIN d.o.o. Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0032

0,0066

0,0362

EUR/kWh

TM2

0,0032

0,0362

EUR/kWh

TM3

0,0028

0,0358

EUR/kWh

TM4

0,0027

0,0357

EUR/kWh

TM5

0,0024

0,0354

EUR/kWh

TM6

0,0022

0,0352

EUR/kWh

TM7

0,0021

0,0351

EUR/kWh

TM8

0,0020

0,0350

EUR/kWh

TM9

0,0019

0,0349

EUR/kWh

TM10

0,0019

0,0349

EUR/kWh

TM11

0,0016

0,0346

EUR/kWh

TM12

0,0013

0,0343

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

DUKOM PLIN d.o.o.

Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0044

0,0062

0,0370

EUR/kWh

TM2

0,0044

0,0370

EUR/kWh

TM3

0,0035

0,0361

EUR/kWh

TM4

0,0033

0,0359

EUR/kWh

TM5

0,0031

0,0357

EUR/kWh

TM6

0,0029

0,0355

EUR/kWh

TM7

0,0026

0,0352

EUR/kWh

TM8

0,0024

0,0350

EUR/kWh

TM9

0,0018

0,0344

EUR/kWh

TM10

0,0013

0,0339

EUR/kWh

TM11

0,0009

0,0335

EUR/kWh

TM12

0,0004

0,0330

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ČAPLIN d.o.o., Čazma

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0027

0,0076

0,0367

EUR/kWh

TM2

0,0027

0,0367

EUR/kWh

TM3

0,0021

0,0361

EUR/kWh

TM4

0,0021

0,0361

EUR/kWh

TM5

0,0021

0,0361

EUR/kWh

TM6

0,0021

0,0361

EUR/kWh

TM7

0,0021

0,0361

EUR/kWh

TM8

0,0019

0,0359

EUR/kWh

TM9

0,0016

0,0356

EUR/kWh

TM10

0,0016

0,0356

EUR/kWh

TM11

0,0011

0,0351

EUR/kWh

TM12

0,0011

0,0351

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0070

0,0074

0,0408

EUR/kWh

TM2

0,0054

0,0392

EUR/kWh

TM3

0,0054

0,0392

EUR/kWh

TM4

0,0051

0,0389

EUR/kWh

TM5

0,0049

0,0387

EUR/kWh

TM6

0,0046

0,0384

EUR/kWh

TM7

0,0043

0,0381

EUR/kWh

TM8

0,0040

0,0378

EUR/kWh

TM9

0,0038

0,0376

EUR/kWh

TM10

0,0032

0,0370

EUR/kWh

TM11

0,0027

0,0365

EUR/kWh

TM12

0,0022

0,0360

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0058

0,0074

0,0396

EUR/kWh

TM2

0,0049

0,0387

EUR/kWh

TM3

0,0044

0,0382

EUR/kWh

TM4

0,0041

0,0379

EUR/kWh

TM5

0,0041

0,0379

EUR/kWh

TM6

0,0041

0,0379

EUR/kWh

TM7

0,0029

0,0367

EUR/kWh

TM8

0,0027

0,0365

EUR/kWh

TM9

0,0020

0,0358

EUR/kWh

TM10

0,0015

0,0353

EUR/kWh

TM11

0,0010

0,0348

EUR/kWh

TM12

0,0005

0,0343

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek (gradovi Pakrac i Lipik)

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0055

0,0078

0,0397

EUR/kWh

TM2

0,0043

0,0385

EUR/kWh

TM3

0,0043

0,0385

EUR/kWh

TM4

0,0040

0,0382

EUR/kWh

TM5

0,0038

0,0380

EUR/kWh

TM6

0,0036

0,0378

EUR/kWh

TM7

0,0034

0,0376

EUR/kWh

TM8

0,0032

0,0374

EUR/kWh

TM9

0,0030

0,0372

EUR/kWh

TM10

0,0026

0,0368

EUR/kWh

TM11

0,0021

0,0363

EUR/kWh

TM12

0,0017

0,0359

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0073

0,0073

0,0410

EUR/kWh

TM2

0,0056

0,0393

EUR/kWh

TM3

0,0056

0,0393

EUR/kWh

TM4

0,0053

0,0390

EUR/kWh

TM5

0,0051

0,0388

EUR/kWh

TM6

0,0048

0,0385

EUR/kWh

TM7

0,0045

0,0382

EUR/kWh

TM8

0,0042

0,0379

EUR/kWh

TM9

0,0039

0,0376

EUR/kWh

TM10

0,0034

0,0371

EUR/kWh

TM11

0,0028

0,0365

EUR/kWh

TM12

0,0022

0,0359

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0060

0,0076

0,0400

EUR/kWh

TM2

0,0060

0,0400

EUR/kWh

TM3

0,0048

0,0388

EUR/kWh

TM4

0,0045

0,0385

EUR/kWh

TM5

0,0042

0,0382

EUR/kWh

TM6

0,0039

0,0379

EUR/kWh

TM7

0,0036

0,0376

EUR/kWh

TM8

0,0033

0,0373

EUR/kWh

TM9

0,0024

0,0364

EUR/kWh

TM10

0,0018

0,0358

EUR/kWh

TM11

0,0012

0,0352

EUR/kWh

TM12

0,0006

0,0346

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

EVN Croatia plin d.o.o.

Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava EVN Croatia plin d.o.o., Zagreb

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0113

0,0079

0,0456

EUR/kWh

TM2

0,0113

0,0456

EUR/kWh

TM3

0,0113

0,0456

EUR/kWh

TM4

0,0107

0,0450

EUR/kWh

TM5

0,0101

0,0444

EUR/kWh

TM6

0,0096

0,0439

EUR/kWh

TM7

0,0090

0,0433

EUR/kWh

TM8

0,0084

0,0427

EUR/kWh

TM9

0,0079

0,0422

EUR/kWh

TM10

0,0068

0,0411

EUR/kWh

TM11

0,0056

0,0399

EUR/kWh

TM12

0,0045

0,0388

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO d.o.o., Rijeka

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0142

0,0085

0,0491

EUR/kWh

TM2

0,0129

0,0478

EUR/kWh

TM3

0,0129

0,0478

EUR/kWh

TM4

0,0122

0,0471

EUR/kWh

TM5

0,0116

0,0465

EUR/kWh

TM6

0,0109

0,0458

EUR/kWh

TM7

0,0103

0,0452

EUR/kWh

TM8

0,0097

0,0446

EUR/kWh

TM9

0,0090

0,0439

EUR/kWh

TM10

0,0077

0,0426

EUR/kWh

TM11

0,0065

0,0414

EUR/kWh

TM12

0,0051

0,0400

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO METAN d.o.o., Samobor

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0077

0,0058

0,0399

EUR/kWh

TM2

0,0059

0,0381

EUR/kWh

TM3

0,0059

0,0381

EUR/kWh

TM4

0,0056

0,0378

EUR/kWh

TM5

0,0053

0,0375

EUR/kWh

TM6

0,0050

0,0372

EUR/kWh

TM7

0,0048

0,0370

EUR/kWh

TM8

0,0045

0,0367

EUR/kWh

TM9

0,0042

0,0364

EUR/kWh

TM10

0,0036

0,0358

EUR/kWh

TM11

0,0030

0,0352

EUR/kWh

TM12

0,0024

0,0346

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0056

0,0062

0,0382

EUR/kWh

TM2

0,0047

0,0373

EUR/kWh

TM3

0,0045

0,0371

EUR/kWh

TM4

0,0042

0,0368

EUR/kWh

TM5

0,0040

0,0366

EUR/kWh

TM6

0,0038

0,0364

EUR/kWh

TM7

0,0038

0,0364

EUR/kWh

TM8

0,0035

0,0361

EUR/kWh

TM9

0,0033

0,0359

EUR/kWh

TM10

0,0028

0,0354

EUR/kWh

TM11

0,0023

0,0349

EUR/kWh

TM12

0,0019

0,0345

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0068

0,0096

0,0428

EUR/kWh

TM2

0,0052

0,0412

EUR/kWh

TM3

0,0044

0,0404

EUR/kWh

TM4

0,0042

0,0402

EUR/kWh

TM5

0,0039

0,0399

EUR/kWh

TM6

0,0037

0,0397

EUR/kWh

TM7

0,0034

0,0394

EUR/kWh

TM8

0,0031

0,0391

EUR/kWh

TM9

0,0023

0,0383

EUR/kWh

TM10

0,0018

0,0378

EUR/kWh

TM11

0,0013

0,0373

EUR/kWh

TM12

0,0008

0,0368

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0043

0,0058

0,0365

EUR/kWh

TM2

0,0039

0,0361

EUR/kWh

TM3

0,0038

0,0360

EUR/kWh

TM4

0,0037

0,0359

EUR/kWh

TM5

0,0035

0,0357

EUR/kWh

TM6

0,0033

0,0355

EUR/kWh

TM7

0,0031

0,0353

EUR/kWh

TM8

0,0029

0,0351

EUR/kWh

TM9

0,0027

0,0349

EUR/kWh

TM10

0,0023

0,0345

EUR/kWh

TM11

0,0019

0,0341

EUR/kWh

TM12

0,0016

0,0338

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava E.ON Distribucija plina d.o.o., Sveta Nedelja (grad Koprivnica i općine Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Sokolovac)

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0040

0,0063

0,0367

EUR/kWh

TM2

0,0040

0,0367

EUR/kWh

TM3

0,0040

0,0367

EUR/kWh

TM4

0,0038

0,0365

EUR/kWh

TM5

0,0036

0,0363

EUR/kWh

TM6

0,0034

0,0361

EUR/kWh

TM7

0,0032

0,0359

EUR/kWh

TM8

0,0030

0,0357

EUR/kWh

TM9

0,0028

0,0355

EUR/kWh

TM10

0,0024

0,0351

EUR/kWh

TM11

0,0020

0,0347

EUR/kWh

TM12

0,0016

0,0343

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava E.ON Distribucija plina d.o.o., Sveta Nedelja (gradovi Sveta Nedelja, Jastrebarsko, Pleternica, Sisak, Karlovac i Ogulin te općine Stupnik, Klinča Sela, Martinska Ves, Barilović)

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0067

0,0063

0,0394

EUR/kWh

TM2

0,0056

0,0383

EUR/kWh

TM3

0,0053

0,0380

EUR/kWh

TM4

0,0050

0,0377

EUR/kWh

TM5

0,0047

0,0374

EUR/kWh

TM6

0,0045

0,0372

EUR/kWh

TM7

0,0042

0,0369

EUR/kWh

TM8

0,0039

0,0366

EUR/kWh

TM9

0,0036

0,0363

EUR/kWh

TM10

0,0033

0,0360

EUR/kWh

TM11

0,0028

0,0355

EUR/kWh

TM12

0,0022

0,0349

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava E.ON Distribucija plina d.o.o., Sveta Nedelja (gradovi Kutina i Popovača te općina Velika Ludina)

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0040

0,0067

0,0371

EUR/kWh

TM2

0,0040

0,0371

EUR/kWh

TM3

0,0040

0,0371

EUR/kWh

TM4

0,0038

0,0369

EUR/kWh

TM5

0,0036

0,0367

EUR/kWh

TM6

0,0034

0,0365

EUR/kWh

TM7

0,0032

0,0363

EUR/kWh

TM8

0,0030

0,0361

EUR/kWh

TM9

0,0028

0,0359

EUR/kWh

TM10

0,0024

0,0355

EUR/kWh

TM11

0,0020

0,0351

EUR/kWh

TM12

0,0016

0,0347

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN d.o.o., Garešnica

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0045

0,0074

0,0383

EUR/kWh

TM2

0,0039

0,0377

EUR/kWh

TM3

0,0035

0,0373

EUR/kWh

TM4

0,0033

0,0371

EUR/kWh

TM5

0,0031

0,0369

EUR/kWh

TM6

0,0029

0,0367

EUR/kWh

TM7

0,0027

0,0365

EUR/kWh

TM8

0,0027

0,0365

EUR/kWh

TM9

0,0025

0,0363

EUR/kWh

TM10

0,0022

0,0360

EUR/kWh

TM11

0,0018

0,0356

EUR/kWh

TM12

0,0010

0,0348

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0045

0,0067

0,0376

EUR/kWh

TM2

0,0036

0,0367

EUR/kWh

TM3

0,0036

0,0367

EUR/kWh

TM4

0,0034

0,0365

EUR/kWh

TM5

0,0033

0,0364

EUR/kWh

TM6

0,0031

0,0362

EUR/kWh

TM7

0,0029

0,0360

EUR/kWh

TM8

0,0027

0,0358

EUR/kWh

TM9

0,0025

0,0356

EUR/kWh

TM10

0,0022

0,0353

EUR/kWh

TM11

0,0018

0,0349

EUR/kWh

TM12

0,0014

0,0345

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINKOM d.o.o., Pitomača

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0086

0,0070

0,0420

EUR/kWh

TM2

0,0066

0,0400

EUR/kWh

TM3

0,0066

0,0400

EUR/kWh

TM4

0,0063

0,0397

EUR/kWh

TM5

0,0059

0,0393

EUR/kWh

TM6

0,0056

0,0390

EUR/kWh

TM7

0,0053

0,0387

EUR/kWh

TM8

0,0049

0,0383

EUR/kWh

TM9

0,0046

0,0380

EUR/kWh

TM10

0,0040

0,0374

EUR/kWh

TM11

0,0033

0,0367

EUR/kWh

TM12

0,0026

0,0360

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava E.ON Distribucija plina d.o.o., Sveta Nedelja (gradovi Nova Gradiška i Novska te općine Cernik, Dragalić, Rešetari, Staro Petrovo Selo, Nova Kapela, Gornji Bogićevci, Okučani, Lipovljani, Jasenovac, Donji Andrijevci, Garčin)

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0094

0,0067

0,0425

EUR/kWh

TM2

0,0094

0,0425

EUR/kWh

TM3

0,0089

0,0420

EUR/kWh

TM4

0,0085

0,0416

EUR/kWh

TM5

0,0085

0,0416

EUR/kWh

TM6

0,0080

0,0411

EUR/kWh

TM7

0,0075

0,0406

EUR/kWh

TM8

0,0070

0,0401

EUR/kWh

TM9

0,0066

0,0397

EUR/kWh

TM10

0,0056

0,0387

EUR/kWh

TM11

0,0047

0,0378

EUR/kWh

TM12

0,0038

0,0369

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0073

0,0067

0,0404

EUR/kWh

TM2

0,0064

0,0395

EUR/kWh

TM3

0,0054

0,0385

EUR/kWh

TM4

0,0053

0,0384

EUR/kWh

TM5

0,0051

0,0382

EUR/kWh

TM6

0,0048

0,0379

EUR/kWh

TM7

0,0044

0,0375

EUR/kWh

TM8

0,0041

0,0372

EUR/kWh

TM9

0,0035

0,0366

EUR/kWh

TM10

0,0029

0,0360

EUR/kWh

TM11

0,0022

0,0353

EUR/kWh

TM12

0,0016

0,0347

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

HEP-PLIN d.o.o.

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0042

0,0084

0,0390

EUR/kWh

TM2

0,0042

0,0390

EUR/kWh

TM3

0,0042

0,0390

EUR/kWh

TM4

0,0037

0,0385

EUR/kWh

TM5

0,0037

0,0385

EUR/kWh

TM6

0,0035

0,0383

EUR/kWh

TM7

0,0033

0,0381

EUR/kWh

TM8

0,0031

0,0379

EUR/kWh

TM9

0,0029

0,0377

EUR/kWh

TM10

0,0025

0,0373

EUR/kWh

TM11

0,0021

0,0369

EUR/kWh

TM12

0,0017

0,0365

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

Zajamčeni opskrbljivač HEP-PLIN d.o.o.

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0062

0,0063

0,0389

EUR/kWh

TM2

0,0062

0,0389

EUR/kWh

TM3

0,0049

0,0376

EUR/kWh

TM4

0,0046

0,0373

EUR/kWh

TM5

0,0043

0,0370

EUR/kWh

TM6

0,0040

0,0367

EUR/kWh

TM7

0,0037

0,0364

EUR/kWh

TM8

0,0034

0,0361

EUR/kWh

TM9

0,0025

0,0352

EUR/kWh

TM10

0,0019

0,0346

EUR/kWh

TM11

0,0012

0,0339

EUR/kWh

TM12

0,0006

0,0333

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

Obrtnička 4, 40000 Čakovec

– za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek (grad Krapina i općine Đurmanec, Jesenje, Radoboj, Petrovsko, Novi Golubovec, Mihovljan, Bednja, Hum na Sutli, Krapinske Toplice)

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0042

0,0067

0,0373

EUR/kWh

TM2

0,0042

0,0373

EUR/kWh

TM3

0,0042

0,0373

EUR/kWh

TM4

0,0037

0,0368

EUR/kWh

TM5

0,0037

0,0368

EUR/kWh

TM6

0,0035

0,0366

EUR/kWh

TM7

0,0033

0,0364

EUR/kWh

TM8

0,0031

0,0362

EUR/kWh

TM9

0,0029

0,0360

EUR/kWh

TM10

0,0025

0,0356

EUR/kWh

TM11

0,0021

0,0352

EUR/kWh

TM12

0,0017

0,0348

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

Obrtnička 4, 40000 Čakovec

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0072

0,0066

0,0402

EUR/kWh

TM2

0,0072

0,0402

EUR/kWh

TM3

0,0058

0,0388

EUR/kWh

TM4

0,0054

0,0384

EUR/kWh

TM5

0,0051

0,0381

EUR/kWh

TM6

0,0047

0,0377

EUR/kWh

TM7

0,0044

0,0374

EUR/kWh

TM8

0,0040

0,0370

EUR/kWh

TM9

0,0029

0,0359

EUR/kWh

TM10

0,0022

0,0352

EUR/kWh

TM11

0,0014

0,0344

EUR/kWh

TM12

0,0007

0,0337

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

PLIN KONJŠČINA d.o.o.

Bistrička cesta 1, 49282 Konjščina

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0108

0,0071

0,0443

EUR/kWh

TM2

0,0083

0,0418

EUR/kWh

TM3

0,0079

0,0414

EUR/kWh

TM4

0,0074

0,0409

EUR/kWh

TM5

0,0070

0,0405

EUR/kWh

TM6

0,0062

0,0397

EUR/kWh

TM7

0,0050

0,0385

EUR/kWh

TM8

0,0050

0,0385

EUR/kWh

TM9

0,0046

0,0381

EUR/kWh

TM10

0,0037

0,0372

EUR/kWh

TM11

0,0029

0,0364

EUR/kWh

TM12

0,0021

0,0356

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

PLINARA, d.o.o.

Industrijska 17, 52100 Pula

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA, d.o.o., Pula

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0132

0,0072

0,0468

EUR/kWh

TM2

0,0120

0,0456

EUR/kWh

TM3

0,0120

0,0456

EUR/kWh

TM4

0,0114

0,0450

EUR/kWh

TM5

0,0108

0,0444

EUR/kWh

TM6

0,0102

0,0438

EUR/kWh

TM7

0,0096

0,0432

EUR/kWh

TM8

0,0090

0,0426

EUR/kWh

TM9

0,0084

0,0420

EUR/kWh

TM10

0,0072

0,0408

EUR/kWh

TM11

0,0060

0,0396

EUR/kWh

TM12

0,0048

0,0384

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Ohridska 17, 32100 Vinkovci

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0074

0,0072

0,0410

EUR/kWh

TM2

0,0057

0,0393

EUR/kWh

TM3

0,0055

0,0391

EUR/kWh

TM4

0,0054

0,0390

EUR/kWh

TM5

0,0051

0,0387

EUR/kWh

TM6

0,0048

0,0384

EUR/kWh

TM7

0,0045

0,0381

EUR/kWh

TM8

0,0042

0,0378

EUR/kWh

TM9

0,0028

0,0364

EUR/kWh

TM10

0,0017

0,0353

EUR/kWh

TM11

0,0014

0,0350

EUR/kWh

TM12

0,0011

0,0347

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

TERMOPLIN d.d.

Vjekoslava Spinčića 80, 42000 Varaždin

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava TERMOPLIN d.d., Varaždin

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0048

0,0075

0,0387

EUR/kWh

TM2

0,0048

0,0387

EUR/kWh

TM3

0,0038

0,0377

EUR/kWh

TM4

0,0036

0,0375

EUR/kWh

TM5

0,0033

0,0372

EUR/kWh

TM6

0,0031

0,0370

EUR/kWh

TM7

0,0029

0,0368

EUR/kWh

TM8

0,0026

0,0365

EUR/kWh

TM9

0,0019

0,0358

EUR/kWh

TM10

0,0014

0,0353

EUR/kWh

TM11

0,0010

0,0349

EUR/kWh

TM12

0,0005

0,0344

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

ZAGORSKI METALAC d.o.o.

– za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek (gradovi Daruvar i Grubišno Polje te općine Sirač, Končanica, Dežanovac)

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0042

0,0075

0,0381

EUR/kWh

TM2

0,0042

0,0381

EUR/kWh

TM3

0,0042

0,0381

EUR/kWh

TM4

0,0037

0,0376

EUR/kWh

TM5

0,0037

0,0376

EUR/kWh

TM6

0,0035

0,0374

EUR/kWh

TM7

0,0033

0,0372

EUR/kWh

TM8

0,0031

0,0370

EUR/kWh

TM9

0,0029

0,0368

EUR/kWh

TM10

0,0025

0,0364

EUR/kWh

TM11

0,0021

0,0360

EUR/kWh

TM12

0,0017

0,0356

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0044

0,0075

0,0383

EUR/kWh

TM2

0,0044

0,0383

EUR/kWh

TM3

0,0039

0,0378

EUR/kWh

TM4

0,0039

0,0378

EUR/kWh

TM5

0,0035

0,0374

EUR/kWh

TM6

0,0035

0,0374

EUR/kWh

TM7

0,0033

0,0372

EUR/kWh

TM8

0,0033

0,0372

EUR/kWh

TM9

0,0031

0,0370

EUR/kWh

TM10

0,0026

0,0365

EUR/kWh

TM11

0,0022

0,0361

EUR/kWh

TM12

0,0018

0,0357

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Energetski subjekt:

Zajamčeni opskrbljivač HEP-PLIN d.o.o. Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina

 

 

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts1

TM1

0,0264

0,0038

0,0063

0,0365

EUR/kWh

TM2

0,0038

0,0365

EUR/kWh

TM3

0,0031

0,0358

EUR/kWh

TM4

0,0029

0,0356

EUR/kWh

TM5

0,0027

0,0354

EUR/kWh

TM6

0,0025

0,0352

EUR/kWh

TM7

0,0023

0,0350

EUR/kWh

TM8

0,0021

0,0348

EUR/kWh

TM9

0,0015

0,0342

EUR/kWh

TM10

0,0012

0,0339

EUR/kWh

TM11

0,0008

0,0335

EUR/kWh

TM12

0,0004

0,0331

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.

Ts2

TM1

 

1,33

 

1,33

EUR

TM2

1,33

1,33

EUR

TM3

2,65

2,65

EUR

TM4

3,98

3,98

EUR

TM5

5,31

5,31

EUR

TM6

7,96

7,96

EUR

TM7

13,27

13,27

EUR

TM8

19,91

19,91

EUR

TM9

26,54

26,54

EUR

TM10

39,82

39,82

EUR

TM11

53,09

53,09

EUR

TM12

66,36

66,36

EUR

 

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

 

 

Copyright © Ante Borić