Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 21/2024 (23.2.2024.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u Centru za posebno skrbništvo

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

341

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o Centru za posebno skrbništvo (»Narodne novine«, br. 47/20), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O EDUKACIJAMA, STRUČNIM ZNANJIMA I VJEŠTINAMA POTREBNIM ZA KOMUNIKACIJU S DJETETOM I ODRASLOM OSOBOM PRAVNIKA S POLOŽENIM PRAVOSUDNIM ISPITOM TE DODATNIM STRUČNIM ZNANJIMA, VJEŠTINAMA I KOMPETENCIJAMA SOCIJALNOG RADNIKA, PSIHOLOGA I SOCIJALNOG PEDAGOGA ZAPOSLENOG U CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Članak 1.

U članku 3. Pravilnika o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u Centru za posebno skrbništvo (»Narodne novine« br. 2/2021 i 131/2021), točka 1. mijenja se i glasi:

»1. specifične i napredne kompetencije u području komunikacije s djecom u situacijama ostvarivanja roditeljske skrbi i ostvarivanja osobnih odnosa djeteta s roditeljem, djecom s problemima u ponašanju i djecom s poteškoćama u razvoju i«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-01/04

Urbroj: 524-09-01-01/1-24-4

Zagreb, 6. veljače 2024.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić