Povezani zakoni

Zakon o komasaciji

prestao važiti

NN 10/79, 21/84, 5/87

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 1979 do 19.05.2015.
 
Nakon njega imamo novi Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta.

 

 

Copyright © Ante Borić