Povezani zakoni

Zakon o Tjednu solidarnosti 

pročišćeni tekst

NN 31/1974, 23/1979, 22/1980, 19/1984

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Članak 1. (NN 23/1979)

Radi ostvarivanja ustavnih načela o zaštiti i solidarnosti u uklanjanju opće opasnosti i provođenju odredbi Dogovora o formiranju sredstava solidarnosti naroda i narodnosti Jugoslavije te republika i autonomnih pokrajina za uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, uvodi se Tjedan solidarnosti.

Tjedan solidarnosti traje od 1. do 7. lipnja svake godine.

Članak 2. (NN 23/1979, 22/1980, 19/1984)

Za vrijeme Tjedna solidarnosti plaća se markica solidarnosti na sve poštanske pošiljke, putničke karte u unutrašnjem prometu (osim u gradskom prometu) i na sve ulaznice za kulturne, zabavne, sportske i druge priredbe.

Vrijednost markice solidarnosti iz stava 1. ovoga članka iznosi 50% od nominalne vrijednosti poštanske marke na poštanske pošiljke do 20 g. u redovnom prometu.

Članak 3.

Za vrijeme Tjedna solidarnosti organizacija Crvenog križa u Socijalističkoi Republici Hrvatskoj može prikupljati dobrovoljne priloge od organizacija udruženog rada i građana radi osiguranja sredstava za djelatnost u oblasti solidarnosti.

Organizacija Crvenog križa u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, u dogovoru s organizacijama Crvenog križa svih republika i pokrajina, stavit će jedan dio prihoda iz stava 1. ovog članka na raspolaganje Jugoslavenskom crvenom križu za djelatnost u oblasti međunarodne solidarnosti.

Članak 4.

Izdavanje i prodaja markice solidarnosti u povodu Tjedna solidarnosti vrši se na osnovi ugovora između Republike i Jugoslavenske zajednice pošta, telefona i telegrafa.

Ugovorom iz stava 1. ovog članka određuje se i visina naknade koja pripada Jugoslavenskoj zajednici pošta, telefona i telegrafa za izdavanje markice solidarnosti i za vršenje usluga u Tjednu solidarnosti.

Članak 5.

Ovlašćuje se republički sekretar za financije da donese propise o izdavanju i naplaćivanju markica solidarnosti za vrijeme Tjedna solidarnosti i o uplati sredstava od prodaje.

Republički sekretar za financije može, u sporazumu sa republičkim odnosno pokrajinskim sekretarima za financije, utvrditi način jedinstvene emisije i naplaćivanja markica solidarnosti za vrijeme Tjedna solidannosti.

Članak 6.

Ovaj zakon stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 23/1979

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 22/1980

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 19/1984

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić