NN 25/2024 (1.3.2024.), Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2023.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

394

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. veljače 2024., donosi

ODLUKU

O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU ODNOSNO ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2023.

Članak 1.

Za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI iz Domovinskog rata) utvrđuje se vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine iz članka 31. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na temelju pripadajuće osnovice prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju, utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Za HRVI iz Domovinskog rata, radi izračuna invalidske mirovine prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju, određuju se sljedeće osnovice:

 

Činovi i ustrojbena mjesta

Osnovice EUR

Vojnik

18.708,49

Pozornik

19.880,04

Razvodnik (zastavnik HRM)

21.282,21

Skupnik

18.913,94

Zapovjednik desetine

22.461,87

Zapovjednik voda

23.853,37

Zapovjednik satnije

28.625,07

Zamjenik zapovjednika bojne

31.408,72

Zapovjednik bojne

34.588,57

Zamjenik zapovjednika brigade

37.768,21

Zapovjednik brigade

37.768,21

Desetnik

21.638,34

Vodnik

23.192,89

Stožerni vodnik

23.351,88

Narednik

23.351,88

Nadnarednik

23.484,88

Stožerni narednik

24.249,79

Časnički namjesnik

27.048,57

Zastavnik

23.016,42

Poručnik (poručnik korvete)

23.853,37

Natporučnik (poručnik fregate)

25.841,41

Satnik (poručnik bojnog broda)

28.627,14

Bojnik (kapetan korvete)

31.408,72

Pukovnik (kapetan fregate)

34.588,57

Brigadir (kapetan bojnog broda)

37.768,21

Stožerni brigadir (komodor)

40.947,85

Brigadni general (komodor)

40.947,85

Zapovjednik zbornog mjesta

34.588,57

Zapovjednik zbornog područja

44.131,32

General bojnik (kontraadmiral)

44.131,32

General pukovnik (viceadmiral)

45.323,34

General zbora (admiral)

46.515,36

Zapovjednik obrane grada

34.588,57

Stožerni general (stožerni admiral)

47.707,38

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024.

Klasa: 041-01/24-02/1

Urbroj: 341-99-01/01-24-8

Zagreb, 28. veljače 2024.

Predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Melita Čičak, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić