Povezani zakoni

Zakon o sredstvima za doplatak za djecu

NN 88/98

na snazi od 01.07.1998.

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

Sredstva za doplatak za djecu osiguravaju se iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 2.

Obvezuje se Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske da sastavi završni račun Sredstava doplatka za djecu sa stanjem na dan 30. lipnja 1998., a neutrošena sredstva doprinosa za doplatak za djecu prenese u Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu.

Članak 3.

Na dan početka primjene ovoga Zakona prestaju važiti:

- Zakon o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu ("Narodne novine", br. 106/95.), te

- članak 7., članak 57. do 63. i druge odredbe Zakona o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77., 52/85., 8/90., 40/90., 58/90. i 26/93.), u dijelu koji se odnosi na osiguravanje sredstava za doplatak za djecu doprinosom.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1998. godine.

 

Copyright © Ante Borić