Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 2/2024 (3.1.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

50

Na temelju članka 82. stavka 7., članka 83. stavka 2. i članka 84. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22), ministar mora, promet i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLAMA U PRIJEVOZU TERETA

Članak 1.

U Pravilniku o dozvolama u prijevozu tereta (»Narodne novine«, br. 57/18 i 131/20) članci 19., 20. i 21. brišu se.

Članak 2.

Dosadašnji članak 22. koji postaje članak 19. mijenja se i glasi:

»Naknada za korištenje dnevnika putovanja iznosi 10,00 eura, a uplata se izvršava jednokratno do ispunjenja dnevnika, na račun Hrvatske gospodarske komore.«.

Članak 3.

Članak 23. briše se.

Članak 4.

Dosadašnji članak 24. koji postaje članak 20. mijenja se i glasi:

»Naknada za trošak postupka raspodjele CEMT dozvole koja vrijedi na teritoriju Republike Austrije, a ne vrijedi na teritoriju Republike Italije iznosi 27,00 eura mjesečno.«.

Članak 5.

Dosadašnji članak 25. koji postaje članak 21. mijenja se i glasi:

»Naknada za trošak postupka raspodjele CEMT dozvole koja vrijedi na teritoriju Republike Italije, a ne vrijedi na teritoriju Republike Austrije iznosi 16,00 eura mjesečno.«.

Članak 6.

Dosadašnji članak 26. koji postaje članak 22. mijenja se i glasi:

»Naknada za trošak postupka raspodjele CEMT dozvole koja ne vrijedi na teritoriju Republike Austrije niti na teritoriju Republike Italije iznosi 13,50 eura mjesečno.«.

Članak 7.

Dosadašnji članak 27. koji postaje članak 23. mijenja se i glasi:

»Naknada za trošak postupka raspodjele pojedinačne dozvole iznosi 1,33 eura.«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/61 Urbroj: 530-08-2-2-2-23-1 Zagreb, 18. prosinca 2023.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić