Zakon o posebnoj pristojbi na uvezenu robu

NN 94/93

na snazi od 28.10.1993.

Uživajte...

Članak 1.

Radi ostvarivanja usklađenih odnosa u platnoj bilanci s inozemstvom utvrđenih razvojnom i gospodarskom politikom Republike Hrvatske za odgovarajuće razdoblje, privremeno se može uvesti posebna pristojba na robu koja se uvozi, unosi ili prima u carinsko područje Republike Hrvatske (u tekstu koji slijedi: "posebna pristojba na uvezenu robu"). Vlada Republike Hrvatske određuju robu, odnosno grupe roba na koje se pri uvozu plaća posebna pristojba na uvezenu robu, visinu pristojbe i razdoblje za koje će se pristojba naplaćivati.

Članak 2.

Sredstva ostvarena naplatom posebne pristojbe na uvezenu robu prihod su proračuna Republike Hrvatske.

Članak 3.

Obračun, naplata i vraćanje posebne pristojbe na uvezenu robu obavlja se odgovarajućom primjenom propisa o obračunu, naplati i vraćanju carine.

Članak 4.

Odredbe Carinskog zakona, u dijelu koji se odnosi na propisivanje odgovornosti za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje, odgovarajuće se primjenjuju i pri utvrđivanju opisa tih djela i odgovornosti učinitelja za istovjetna kaznena djela u odnosu na povrede propisa o posebnoj pristojbi na uvezenu robu.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Narodne novine", br. 53/91.) i Uredba o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Narodne novine", br. 40/92.). Propisi doneseni za izvršenje uredbe iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se do stupanja na snagu propisa za izvršenje ovoga Zakona, ali najduže do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić