Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 155/2023 (22.12.2023.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu radi dodjele sredstava za obnovu objekata na potresom pogođenom području

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2369

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2023. donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU RADI DODJELE SREDSTAVA ZA OBNOVU OBJEKATA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar razdjela 076 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 145/22., 63/23. i 129/23.) radi dodjele sredstava Sisačko-moslavačkoj županiji za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području te za isplate novčanih pomoći za sve vrste obnove sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.).

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:

III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/505

Urbroj: 50301-05/16-23-2

Zagreb, 21. prosinca 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić