Povezani zakoni

Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

NN 119/09

prestao važiti

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

 

Prestao važiti 

 

Copyright © Ante Borić