Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 21/2024 (23.2.2024.), Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2024. godinu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

346

Na temelju članka 129. stavka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i članka 85. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda zakonika (»Narodne novine« broj 144/21), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O MJESEČNOJ OSNOVICI ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak, ako drukčije nije uređeno međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju ili Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Članak 2.

Visina mjesečne osnovice iz članka 1. ove Naredbe određuje se prema tablici »Osnovice za doprinose člana posade broda u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe a ista se usklađuje svake godine s iznosom najniže mjesečne osnovice propisane Naredbom ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu.

Članak 3.

Obračun doprinosa temeljem mjesečne osnovice kako je određena tablicom »Osnovice za doprinose člana posade broda u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe, obavlja se od 1. siječnja 2024. godine.

Članak 4.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/25 Urbroj: 530-04-3-3-23-1 Zagreb, 9. veljače 2024.

Ministar Oleg Butković, v. r.

OSNOVICE ZA DOPRINOSE ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2024. GODINU

 

Kategorija

Radno mjesto

 

Osnovica osiguranja

1.

zapovjednik broda

EUR

1.259,00

 

upravitelj stroja

 

 

 

zapovjednik osoblja

 

 

 

upravitelj osoblja u strojarnici

 

 

 

2.

prvi časnik palube

EUR

928,00

 

drugi časnik stroja

 

 

 

rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji)

 

 

 

liječnik

 

 

 

zubar

 

 

 

časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

 

 

 

časnik odgovoran za zaštitu okoliša

 

 

 

časnik odgovoran za sigurnost plovidbe i rada

 

 

 

3.

drugi časnik palube

EUR

701,00

 

zapovjednik jahte

 

 

 

treći časnik stroja

 

 

 

rukovodeće hotelsko osoblje (direktori)

 

 

 

frižiderist

 

 

 

operater postrojenja za ukapljivanje

 

 

 

zapovjednik plutajućeg objekta

 

 

 

zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta

 

 

 

operater dinamičke pozicije

 

 

 

upravitelj stroja na jahti

 

 

 

zapovjednik broda unutarnje plovidbe

 

 

 

4.

treći časnik palube

EUR

650,00

 

časnik plovidbene straže na palubi

 

 

 

četvrti časnik stroja

 

 

 

radiočasnik

 

 

 

više hotelsko osoblje (časnici)

 

 

 

više tehničko osoblje (časnici)

 

 

 

elektročasnik

 

 

 

elektroničar

 

 

 

časnik plovidbene straže u strojarnici

 

 

 

prvi časnik palube na jahti

 

 

 

drugi časnik stroja na jahti

 

 

 

kormilar na brodu unutarnje plovidbe

 

 

 

5.

više hotelsko osoblje (niži časnici)

EUR

633,00

 

više tehničko osoblje (niži časnici)

 

 

 

električar

 

 

 

mehaničar

 

 

 

prvi kuhar

 

 

 

prvi konobar

 

 

 

vođa palube

 

 

 

vođa stroja

 

 

 

poslužitelj sisaljki (pumpman)

 

 

 

vozač na RO-RO brodovima

 

 

 

medicinska sestra

 

 

 

alatničar

 

 

 

dizaličar

 

 

 

bušač

 

 

 

ronilac

 

 

 

bravar

 

 

 

cjevar

 

 

 

varilac

 

 

 

strojar na brodu unutarnje plovidbe

 

 

 

6.

član plovidbene straže na palubi (kormilar)

EUR

619,00

 

član plovidbene straže u strojarnici (mazač)

 

 

 

hotelsko osoblje

 

 

 

tehničko osoblje

 

 

 

mornar na brodu unutarnje plovidbe

 

 

 

7.

drugi kuhar

EUR

597,00

 

drugi konobar

 

 

 

pekar

 

 

 

slastičar

 

 

 

8.

vježbenik palube

EUR

592,80

 

vježbenik stroja

 

 

 

ostali vježbenici

 

 

 

mornar

 

 

 

čistač

 

 

 

mladić sobe

 

 

 

mladić kuhinje

 

 

 

pomoćnik električara

 

 

 

pomoćnik mehaničara

 

 

 

pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman)

 

 

 

pomoćno hotelsko osoblje

 

 

 

pomoćno tehničko osoblje

 

 

 

mornar pripravnik na brodu unutarnje plovidbe

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić