Povezani zakoni

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

pročišćeni tekst zakona

NN 80/13, 41/14, 107/14, 30/15

prestao važiti 18.03.2015.

Uživajte...

Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

 

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 18.03.2015., možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić