Povezani zakoni

Zakon o javnim cestama

prestao važiti

NN 180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09, 153/09, 73/10, 91/10

Uživajte...

Baza je ažurirana 04.062024. 

zaključno sa NN 66/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 27.07.2011., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Novi Zakon o cestama pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić