Povezani zakoni

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

pročišćeni tekst zakona

NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14

na snazi od 01.01.2015. do 31.12.2016. 

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2015. do 31.12.2016., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon 01.01.2017., na snazi je zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić