Povezani zakoni

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

NN 76/0738/0955/1190/1150/1255/1280/13153/13, 153/13, 78/15

na snazi od 01.04.2014. do 25.07.2015.

Uživajte...

 

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.04.2014. do 25.07.2015., a možete ga preuzeti ovdje.

 

Ovu materiju sada reguliraju novi:

 

Zakon o gradnji

 

Zakon o prostornom uređenju

 

Zakon o građevinskoj inspekciji

 

Copyright © Ante Borić