Povezani zakoni

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13

na snazi od 06.07.2013. do 01.04.2014.

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi na snazi od 06.07.2013. do 01.04.2014., a možete ga preuzeti ovdje.

 

Ovu materiju sada reguliraju novi:

 

Zakon o gradnji

 

Zakon o prostornom uređenju

 

Zakon o građevinskoj inspekciji

 

 

Copyright © Ante Borić