Povezani zakoni

Zakon o tržištu kapitala

prestao važiti

NN 88/08, 146/08, 74/09

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.09.2023. 

zaključno sa NN 107/23

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2009. do 01.07.2013.
 
Nakon 01.07.2013. ovaj zakon je izgledao ovako.

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić