Povezani zakoni

Zakon o radu

prestao važiti

NN 149/09, 61/11, 82/12, 73/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

 

Ova verija zakona je bila na snazi od 27.06.2013. do 07.08.2014.
 
Nakon ovoga je donesen novi zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić