Povezani zakoni

Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

NN 82/13, 14/14, 30/15

na snazi do 31.03.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 28.10.2020. 

zaključno sa NN 117/20

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 31.03.2019., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Novi Zakon o vinu iz NN 32/19 pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić