Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

Prijelazne i završne odredbe Zakona o poljoprivredi NN 30/15

 

Propisi doneseni na temelju Zakona o poljoprivredi

Članak 176.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 120/12. i 148/13.):

1. Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 76/11. i 42/13.)

2. Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (»Narodne novine«, br. 76/14.)

3. Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 76/14. i 82/14.)

4. Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 137/12. i 59/14.)

5. Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (»Narodne novine«, br. 70/13.).

Propisi doneseni na temelju Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Članak 177.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.) i Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.):

1. Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 101/13.)

2. Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija (»Narodne novine«, br. 20/13.)

3. Pravilnik o potpori za kapitalna ulaganja u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 46/11. i 103/11.)

4. Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 33/12.)

5. Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 33/12.)

6. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 149/11.,131/12., 24/13. i 9/14.)

7. Pravilnik o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 44/11.)

8. Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (»Narodne novine«, br. 27/14.)

9. Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost (»Narodne novine«, br. 22/10.)

10. Pravilnik o provedbi mjere M05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, Podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 112/14.)

11. Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini (»Narodne novine«, br. 27/14., 40/14. i 66/14.)

12. Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne novine«, br. 86/11., 114/11. i 96/12.)

13. Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 7/15.)

14. Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 7/15.).

Propisi doneseni na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Članak 178.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.) i Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.):

1. Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja (»Narodne novine«, br. 22/10.)

2. Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina (»Narodne novine«, br. 3/11.), osim odredbi članaka 1., 2., 8., 9., 10. i Dodatak I.

3. Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima (»Narodne novine«, br. 114/10.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., 4. i 5., članka 6. stavaka 2., 3., 5. i 6., odredbi članaka od 7. do 16. te prilozi I. A., I. D. točke 1. – 4., I. E. točke B, te prilozi II., III., IV. i V.

4. Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (»Narodne novine«, br. 48/14. i 83/14.)

5. Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera (»Narodne novine«, br. 95/10., 114/11., 3/13. i 22/13.), osim odredbi članka 1. stavaka 1., 2. i 4., članka 2., članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 4., članka 5. stavka 2., članaka 6., 7., 8., 9., 10., 13. i 14.

6. Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine«, br. 4/10. i 120/10.), osim odredbi članka 1., članka 2. točaka 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9., članka 3., članka 4. stavka 1. podstavaka a, c, d, e, f i g, stavaka 2. i 3., članaka 5. i 6., članka 8. stavaka 2., 3. i 4., članaka 9., 10., 11., 12. i 13., članka 14. stavka 2. podstavaka a i b, članka 15., članka 16. stavka 1. i stavka 2. podstavka c, stavaka 3., 4. i 5., članka 17. stavaka 1. i 2., članka 18., članka 19. stavka 2. podstavaka a i b, članka 20., članka 21. stavaka 1., 3., 4. i 5., članaka 22. stavaka 1., 2. i 3. podstavka a, stavaka 7. i 8., članka 23. stavaka 1., 3. i 4., članka 24. stavka 1., članka 25., članka 26. stavaka 1., 2. i 5., članaka 27., 28., 31., 32. i 33., i Dodatak I.

7. Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine«, br. 70/10.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., 4. i 5., članka 6. stavaka 2., 3., 4. i 5., članaka 8. i 9., članka 10. stavaka 1., 3. i 4., članka 11., članka 12. stavaka 1., 2., 4. b, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12., članka 13. stavaka 4., 5., 6. i 8., članka 14. stavaka 1. i 3., članka 15. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5., članaka 16. do 34., članka 35. stavaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8., članaka 36., 37., 38., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69. i 70., Dodatak I., Dodatak II., Dodatak III., Dodatak IV. i Dodatak V.

8. Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera (»Narodne novine«, br. 78/11., 106/12., 126/12. i 22/13.), osim odredbi članaka 1., 2., članka 4. stavka 5., članka 5., članka 9. stavka 1., članka 11. stavaka 2. i 3., članka 13. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5., članka 14., članka 15. stavka 3., članaka 16., 16.a, 17., 18., 19., 20. i 22., članka 24. stavaka 2., 3. i 4., članka 25., članka 26. stavaka 1., 2. i 3., članka 27.a, članka 28. i Prilozi 4., 8. i 9.

9. Uredba o tržnom redu za žitarice (»Narodne novine«, br. 98/11. i 30/13.), osim odredbi članaka 1. – 16., članka 17. stavaka 1. i 3., članaka 19., 21., 22., 23. i 24. i Dodaci I., II. i III.

10. Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine«, br. 157/13.)

11. Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća (»Narodne novine«, br. 51/14.)

12. Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem (»Narodne novine«, br. 111/14.)

13. Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe (»Narodne novine«, br. 111/14. i 122/14.)

14. Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (»Narodne novine«, br. 117/14. i 136/14.)

15. Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 129/14.)

16. Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 129/14.)

17. Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 146/13., 49/14. i 85/14.)

18. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (»Narodne novine«, br. 141/10., 31/11., 78/11. i 120/12.)

19. Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (»Narodne novine«, br. 142/13. i 49/14.)

20. Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (»Narodne novine«, br. 24/13.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., članka 4. stavka 1., članka 5., članka 6. stavaka 1. i 4., članka 7., članka 8. stavka 4., članaka 9. i 11., članka 13. stavaka 1., 2., 3. i 4., članka 17. stavaka 3., 4., 5. i 6., članaka 18., 21., 23., članka 25. stavaka 1., 2. i 3., članka 27. stavaka 3. i 4., članka 29. stavaka 3., 4. i 5., članka 31. stavaka 1., 2., 3. i 4., članka 33., članka 34. stavaka 1. i 2., članka 35. stavaka 5., 6., 7. i 8., članaka 36., 37., 41., članka 43. stavaka 3., 4. i 5., članaka 45., 46., 47., 53., 56. i 57.

21. Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i određenim mliječnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 122/13.)

22. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine (»Narodne novine«, br. 20/13., 29/13. i 58/13.)

23. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine (»Narodne novine«, br. 106/13., 142/13., 65/14. i 69/14.)

24. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode (»Narodne novine«, br. 62/13.)

25. Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi (»Narodne novine«, br. 78/11. i 67/12.) osim odredbi članaka 1. – 13., članka 15., članka 17. stavaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9., članaka 18., 21., 22., 23. i 24.

26. Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi (»Narodne novine«, br. 6/13.) osim odredbi članaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., članka 10. stavaka 2., 4. i 5., članka 11. stavaka 3. i 4., članaka 12. i 13.

27. Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (»Narodne novine«, br. 45/14.)

28. Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova (»Narodne novine«, br. 45/14.)

29. Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova (»Narodne novine«, br. 45/14.)

30. Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 47/13.)

31. Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 67/13.) osim odredbi članka 1., članka 2. stavaka 1. i 3., članka 3. stavka 1. točke 1. – 8., članaka 4., 5., članka 6. stavka 1. podstavka 1., 3. i 4., članka 7. stavka 1., članaka 11., 12., članka 16. stavka 1., članaka 21. i 22.

32. Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. – 2018. usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, klase: 022-03/13-07/164, urbroja: 50301-05/25-13-2, od 26. lipnja 2013. godine

33. Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2014. do 2016. godine usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, klase: 022-03/13-07/59, urbroja: 50301– 05/25-13-3, od 4. travnja 2013. godine; klase: 022-03/14-07/195; urbroja: 50301-05/25-14-2, od 22. svibnja 2014. godine i klase: 022-03/15-07/31, urbroja: 50301-05/25-15-2, od 11. veljače 2015. godine

34. Nacionalna strategija za provedbu Sheme školskog voća i povrća za razdoblje od 1. kolovoza 2014. do 31. srpnja 2015. godine

35. Uredba o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 78/13.)

36. Naputak o provedbi postupka ovlašćivanja, uvjetima koje moraju ispunjavati i mjerilima uvrštenim u procjenu rizika ovlaštenih trgovaca (»Narodne novine«, br. 128/14.)

37. Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 145/13.).

Propisi doneseni na temelju Zakona o hrani

Članak 179.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 117/03., 130/03., 48/04. i 85/06.), Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07., 84/08. i 55/11.) i Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.):

1. Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 73/05.)

2. Pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima (»Narodne novine«, br. 80/07. i 28/11.)

3. Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (»Narodne novine«, br. 80/07. i 34/11.)

4. Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine«, br. 39/09. i 144/10.)

5. Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata (»Narodne novine«, br. 70/09.)

6. Pravilnik o medu (»Narodne novine«, br. 93/09.)

7. Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine«, br. 112/09.)

8. Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije (»Narodne novine«, br. 81/10.)

9. Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine«, br. 81/13.)

10. Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (»Narodne novine«, br. 48/13.)

11. Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (»Narodne novine«, br.73/05., 69/08. i 141/13.)

12. Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 73/05., 69/08. i 141/13.)

13. Pravilnik o smrznutim desertima (»Narodne novine«, br. 20/09. i 141/13.)

14. Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva (»Narodne novine«, br. 20/09. i 141/13.)

15. Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (»Narodne novine«, br. 122/09. i 141/13.)

16. Pravilnik o jestivim uljima i mastima (»Narodne novine«, br. 41/12., 70/13. i 141/13.)

17. Pravilnik o soli (»Narodne novine«, br. 89/11. i 141/13.)

18. Pravilnik o pivu (»Narodne novine«, br. 142/11. i 141/13.)

19. Pravilnik o mesnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 131/12.)

20. Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (»Narodne novine«, br. 78/05., 135/09., 86/10. i 72/11.)

21. Pravilnik o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine«, br. 61/09., 141/09., 86/11., 104/11. i 118/12.) osim odredbi članka 1. stavaka 2. i 3., odredbi članaka 2. – 13., odredbi članka 14. stavka 2., odredbi članaka 15. do 20., odredbi članaka 40. – 43., odredbi članaka 45., 45.a, 45.b i 46. te Prilozi 1. i 2.

Propisi doneseni na temelju Zakona o stočarstvu

Članak 180.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06. i 14/14.):

1. Pravilnik o kakvoći jaja (»Narodne novine«, br. 115/06., 69/07. i 76/08.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 23., 26., 27., 32., 33., 34., 36., 37., članka 39. stavaka 6. i 7., članaka 41., 42., 43. i 45.

2. Objava upisa u popis ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje postupaka razvrstavanja i klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine«, br. 155/05. i 16/06.)

3. Objava naziva ovlaštene pravne osobe za obavljanje postupka klasiranja svinjskih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine«, br. 16/06.)

4. Objava upisa u popis ovlaštenih osoba za obavljanje postupka razvrstavanja i klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine«, br. 16/06.)

5. Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, br. 102/00., 111/00. i 74/08.)

6. Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, br. 34/02.)

7. Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (»Narodne novine«, br. 18/08., 29/13., 42/13. i 65/14.).

Propis donesen na temelju Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

Članak 181.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o ekološkoj proizvodnji (»Narodne novine«, br. 86/13.) donesen na temelju Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.) u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Propisi doneseni na temelju Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Članak 182.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.):

1. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 86/13.)

2. Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 69/14.).

Propis donesen na temelju Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

Članak 183.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 142/13.) donesen na temelju Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04., 140/05., 143/05., 83/09., 93/13. i 14/14.) u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Propis donesen na temelju Zakona o inspekcijama u poljoprivredi

Članak 184.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 16/14.) donesen na temelju Zakona o inspekcijama u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 93/13.) u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Propis donesen na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Članak 185.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ostaje na snazi Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera (»Narodne novine«, br. 77/13. i 17/15.) donesena na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.).

Započeti postupci

Članak 186.

(1) Postupci započeti po odredbama Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 50/12., 120/12. i 148/13.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(2) Postupci započeti po odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.), Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) dovršit će se po odredbama tih zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, postupci povrata sredstava započeti po odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.), Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) dovršit će se po odredbi članka 142. ovoga Zakona.

(4) Postupci započeti po odredbama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.) i Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama tih zakona.

(5) Postupci započeti po odredbama Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(6) Postupci započeti po odredbama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04., 140/05., 83/09., 93/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(7) Postupci za registraciju oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda započeti po odredbama Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 50/12.) i Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama tih zakona.

(8) Postupci priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj započeti po odredbama Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07., 84/08. i 55/11.) i Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

(9) Rješenja o priznavanju prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj donesena do stupanja na snagu ovoga Zakona vrijede do dana važenja rješenja.

(10) Subjektu u poslovanju s hranom koji po isteku važenja rješenja iz stavka 9. ovoga članka dostavi dokumentaciju iz članka 99. stavka 7. ovoga Zakona izdat će se rješenje iz članka 99. stavka 4. ovoga Zakona.

Imenovanje članova VIP-a

Članak 187.

Do imenovanja članova VIP-a, sukladno odredbama ovoga Zakona, poslove iz ovoga Zakona obavljat će članovi VIP-a imenovani sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 50/12., 120/12. i 148/13.).

Obveze poljoprivredne inspekcije

Članak 188.

(1) Do usklađivanja posebnih zakona kojima je propisana nadležnost vinarske, stočarske i inspekcije za kakvoću hrane s odredbama ovoga Zakona, poljoprivredna inspekcija obavlja inspekcijske nadzore prema odredbama:

1. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03., 25/09., 22/11. i 55/11. i 14/14.)

2. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06. i 14/14.)

3. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 135/06., 37/13. i 125/13.)

4. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, br. 70/05., 137/09., 28/13. i 47/14.)

5. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.)

6. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.)

7. Zakona o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine«, br. 56/13. i 14/14.)

8. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (»Narodne novine«, br. 18/13. i 47/14.)

9. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane (»Narodne novine«, br. 39/14. i 47/14.)

10. dijela Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.) iz članka 189. podstavka 3. ovoga Zakona koji je ostao na snazi.

(2) Inspekcijski postupci nad korisnicima potpora ostvarenih temeljem Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.), Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) provest će se po odredbama tih zakona.

(3) Do imenovanja povjerenstava za žalbe o žalbama iz članka 170. ovoga Zakona rješavat će povjerenstva imenovana do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prestanak važenja propisa

Članak 189.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 50/12., 120/12. i 148/13.)

– Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.)

– u Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.) u članku 1. podstavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7., u članku 2. stavku 1. podstavci 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 14., u članku 3. stavci 1., 2. i 3., u članku 4., osim u dijelu koji se odnosi na upravno pravne i inspekcijske poslove u području vina, aromatiziranih vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina, članci 5., 6. i 7., u članku 8. stavak 3., članak 9., članak 10., u članku 11. stavku 1. podstavci 1., 2., 3., 6., 7., 8. i 9., članak 12., u članku 13. stavak 1., članci 14., 15., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 34., 36. i 37.

– Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.)

– Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.)

– Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04., 140/05., 143/05., 83/09., 93/13. i 14/14.)

– Zakon o inspekcijama u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 93/13.)

– u Zakonu o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.) u članku 1. stavak 3., članak 23., članak 24., u članku 33. stavku 1. podstavak 13., u članku 34. stavku 1. podstavci 37., 38., 39., 40., 41.

– u Zakonu o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06. i 14/14.) članci 35., 36., 37., članak 49.c točka 14., članak 61. stavak 1. točka 13. po pitanju standarda kvalitete hrane za životinje

– Pravilnik o uljima od ploda i komine masline (»Narodne novine«, br. 7/09. i 112/09.)

– Popis odobrenih postupaka za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim trupovima i polovicama (»Narodne novine«, br. 5/11.)

– Pravilnik o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima (»Narodne novine«, br. 70/08. i 86/08.).

 

Copyright © Ante Borić