Povezani zakoni

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

na snazi od 01.01.2017. do 31.12.2017.

NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 
Ovaj zako je bio na snazi na snazi od 01.01.2017. do 31.12.2017., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Novi zakon od 01.01.2018. možete pogledati ovdje.
 

 

Copyright © Ante Borić