Povezani zakoni

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17

na snazi od 06.05.2017. do 17.10.2018.

Uživajte..

Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

 

Ova verzija zakona je bila na snazi od 06.05.2017. do 17.10.2018., a možete je preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 90/18 zakon pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić