Povezani zakoni

Zakon o radu

prestao važiti

NN 149/09, 61/11, 82/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

 

Ova verzija je bila na snazi od 11.06.2010. do 26.06.2013.

 

Nakon izmjena ovaj zakon je izgledao ovako.

 

 

 

Copyright © Ante Borić