Povezani zakoni

Zakon o zemljišnim knjigama

pročišćeni tekst zakona sa sudskom praksom

na snazi od 16.11.2017. do 05.07.2019.

NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 16.11.2017. do 05.07.2019., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Novi zakon iz NN 63/19 pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić