Povezani zakoni

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

NN 70/17, 126/19, 84/21

na snazi od 01.01.2020. do 31.12.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.09.2023. 

zaključno sa NN 107/23

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2020. do 31.12.2022., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 114/22 zakn pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić