Povezani zakoni

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

NN 112/18 

na snazi od 22.12.2018. do 07.04.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 22.12.2018. do 07.04.2022., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 39/22 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić