Povezani zakoni

Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu

prestao važiti

NN 153/09, 127/10, 50/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 27.10.2021. 

zaključno sa NN 115/21

 

Ovaj tekst obuhvaća sve izmjene od 2009-2013

 

Nakon njega, ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić