Povezani zakoni

Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa

prestao važiti

NN 120/08

Uživajte...

Baza je ažurirana 10.12.2018. zaključno sa NN 109/18

 

Nakon 01.07.2013. ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić