Povezani zakoni

Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa

prestao važiti

NN 120/08

Uživajte...

Baza je ažurirana 07.08.2020. zaključno sa NN 89/20

 

Nakon 01.07.2013. ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić