Povezani zakoni

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

na snazi od 18.10.2018. do 03.06.2020.

NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20

Uživajte...

Baza je ažurirana 04.062024. 

zaključno sa NN 66/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 18.10.2018. do 03.06.2020., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjea iz NN 62/20 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić