Povezani zakoni

Zakon o carinskoj službi

NN 68/13 , 30/14, 115/16, 39/19, 98/19, 155/23

 na snazi od 25.04.2019. do 02.04.2024.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 

Ovaj zakon je bio  na snazi od 25.04.2019. do 02.04.2024., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 36/24 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić