Povezani zakoni

Zakon.hr o obveznim odnosima

NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22

na snazi od 01.01.2023. do 30.12.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2023. do 30.12.2023., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 155/23 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić