Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 156/2022 (30.12.2022.), Uredba o izmjeni Zakona o obveznim odnosima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2517

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 149/22.) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21. i 114/22.) u članku 29. stavku 2. riječ: »pet« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-44/04

Urbroj: 50301-21/32-22-2

Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić