Povezani zakoni

Opći porezni zakon

pročišćeni tekst zakona

NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, 44/16

na snazi od 19.05.2016. do 31.12.2016.

Uživajte... 

Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 19.05.2016. do 31.12.2016., a možete ga preuzeti ovdje
 
Od 01.01.2017. na snazi je Općeporezni zakon koj pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić