Povezani zakoni

Zakon o doprinosima

prestao važiti 31.12.2014.

NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

 

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 31.12.2014.
 
Zakon koji je na snazi nakon 01.01.2015. pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić