Povezani zakoni

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

prestao važiti

NN 80/08, 94/09, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13, 153/13

na snazi od 01.01.2014. do 01.03.2017

Uživajte...

Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 01.03.2017., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon 02.03.201z. na snazi je zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić