Povezani zakoni

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

prestao važiti

NN 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 86/01, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09, 22/12, 136/12

Uživajte...

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 26.06.2013.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira novi zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić