Povezani zakoni

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09

na snazi od 27.03.2009. do 01.11.2011.

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 27.03.2009. do 01.11.2011., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 123/11 zakon pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić