Povezani zakoni

Zakon o carinskoj službi

prestao važiti

NN 83/09, 49/11, 34/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

 

 

Ovaj tekst obuhvaća sve izmjene od 2009-2013., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić