Povezani zakoni

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

NN 86/12, 143/13, 65/17

na snazi od 15.07.2017. do 14.02.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 29.07.2021. 

zaključno sa NN 85/21

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 15.07.2017. do 14.02.2019., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 14/19 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić