Povezani zakoni

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

prestao važiti 31.12.2014.

NN 11/97, 27/98, 128/99, 79/02

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.09.2023. 

zaključno sa NN 107/23

 

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 31.12.2014.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira novi zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić