Povezani zakoni

Zakon.hr o obveznim odnosima

NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21

na snazi od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 23.09.2023. 

zaključno sa NN 108/23

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2022. do 31.12.2022., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 114/22 i 156/22 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić