Povezani zakoni

Zakon o državnim potporama

prestao važiti

NN 140/05, 49/11

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.09.2019. zaključno sa NN 89/19

 

Ovaj zakon je bio na snazi do pristupa RH u EU 01.07.2013., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Novi zakon je objavljen u NN 72/13, a možete ga pogledati ovdje.

Copyright © Ante Borić