Povezani zakoni

Zakon o državnim potporama

prestao važiti

NN 140/05, 49/11

Uživajte...

Baza je ažurirana 15.04.2024. 

zaključno sa NN 40/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi do pristupa RH u EU 01.07.2013., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Novi zakon je objavljen u NN 72/13, a možete ga pogledati ovdje.

Copyright © Ante Borić