Povezani zakoni

Zakon o socijalnoj skrbi

pročišćeni tekst zakona

NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16

na snazi od 24.09.2015. do 28.02.2017.

Uživajte...

Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 24.09.2015. do 28.02.2017., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 16/17 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić