Povezani zakoni

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo

pročišćeni tekst zakona

NN 25/09, 124/10, 39/13, 111/18 

prestao važiti 31.12.2018.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 

Ovaj zakon je prestao važiti 31.12.2018., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Novi  zakon iz NN 111/18 pogledajte ovdje.

Copyright © Ante Borić